Psychologische behandeling

Psychologische hulp kan nodig zijn bij psychische klachten die niet vanzelf over gaan. Psychologische hulp is bijvoorbeeld behandeling door een psycholoog of door de praktijkondersteuner ggz bij de huisarts.

Wat kunt u zelf doen bij psychische klachten?

Kijk op Thuisarts.nl voor advies over wat u zelf kunt doen bij psychische klachten.

Heeft u last van slaapproblemen, piekeren of stress? Op Mentaalvitaal.nl staan online oefeningen om hier mee te leren omgaan. Bij de Mentaal Vitaal Infolijn kunt u terecht met al uw vragen. U krijgt hier een luisterend oor, tips of oefeningen en/of hulp met het vinden van de juiste hulp.

Hoe kunt u psychologische hulp regelen?

U kunt terecht bij uw huisarts. Lichte psychische klachten worden behandeld door de huisarts zelf of door de praktijkondersteuner ggz. De huisarts kan u ook doorverwijzen naar een ggz-instelling.

  • Werkt u in loondienst? Dan kan de bedrijfsarts u ook doorverwijzen naar een ggz-instellling.
  • Voor jeugd tot 18 jaar: zie jeugd-ggz.
  • In een spoedsituatie kan uw huisarts de crisisdienst inschakelen.

Basis ggz en gespecialiseerde ggz

In de ggz wordt een onderscheid gemaakt tussen basis ggz voor lichtere problemen en gespecialiseerde ggz voor zwaardere problemen.

Basis ggz

Basis ggz bestaat bijvoorbeeld uit:

  • gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • een vorm van e-health (digitale zorg);
  • een combinatie van gesprekken en e-health.

Gespecialiseerde ggz

Voor de behandeling van zwaardere psychische problemen kunt u terecht bij een gespecialiseerde ggz-instelling. Bijvoorbeeld voor diagnostiek, behandeling en/of begeleiding door een gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek.

Soms is een opname beter. U woont dan een tijd in de ggz-instelling waar ook de behandeling plaatsvindt.

E-health in de ggz

Bij e-health heeft u bijvoorbeeld digitaal contact met uw hulpverlener, of volgt u een online behandelprogramma. Meer informatie vindt u op Mindplatform.

Algemene informatie over e-health vindt u bij de Patiëntenfederatie.

Behandelplan

De behandelaar spreekt met u af welke behandeling ingezet wordt. Dit wordt beschreven in het behandelplan.

Samenwerking met naasten

Naasten zijn vaak heel belangrijk voor het herstel van psychische klachten. Daarom is er steeds meer aandacht voor samenwerking met naasten. Lees meer hierover:

Verplichte behandeling

Meestal is een behandeling of opname vrijwillig. Wilt u geen behandeling, maar vinden deskundigen dat er sprake is van een gevaarlijke situatie die afgewend kan worden met een opname of behandeling? Dan kan een verplichte opname of behandeling opgelegd worden.

Meer informatie hierover vindt u op dwangindezorg.nl.

Vergoeding van psychologische behandeling

De vergoeding van ggz-behandeling is in verschillende zorgwetten geregeld. Hoe de zorg betaald wordt is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het soort behandeling dat nodig is. Zie voor meer informatie: Ggz en de zorgwetten.

Vergoeding van e-health

Digitale zorg (e-health) van een zorgverlener is meestal niet gratis. Vraag uw zorgverlener naar de eventuele kosten en vergoedingen.