Hoe kunt u ggz-behandeling regelen?

U vindt hier uitleg over het organiseren van ggz-behandeling vanuit de zorgverzekering.

Let op, zoekt u hulp:

Hoe kunt u behandeling regelen?

Huisartsenpraktijk

Voor lichte psychische klachten kunt u terecht bij de huisarts of de praktijkondersteuner ggz van uw huisarts.

Ggz-instelling

Voor behandeling door een ggz-instelling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of uw bedrijfsarts.

Wat kunt u doen als u geen passende hulp vindt?

Kijk op Kiezenindeggz.nl

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op de website staat handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.

Ga naar www.kiezenindeggz.nl

Vraag zorgadvies aan uw zorgverzekeraar

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor:

  • informatie over de kwaliteit van zorgverleners of behandelingen;
  • wachtlijstbemiddeling;
  • hulp om de juiste zorgverlener te kiezen.

Via Mijnzorgverzekeraar.nl vindt u de gegevens van uw zorgverzekeraar.

Vraag hulp van een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners kunnen u helpen de weg te vinden naar het juiste aanbod in zorg en ondersteuning. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Een cliëntondersteuner inschakelen kost u niets.

Meer informatie over cliëntondersteuning.

Wat kunt u doen bij lange wachtlijsten?

  • Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.
  • Vraag uw huisarts of u tijdens de wachttijd andere ondersteuning kunt krijgen.
  • Wijs uw huisarts, zorgverzekeraar of cliëntondersteuner op www.wegvandewachtlijst.nl. Hier staan regionale initiatieven om wachtlijsten aan te pakken.
  • In sommige gemeenten kunt u terecht bij de WachtVerzachter: werken aan herstel met een ervaringsdeskundige.

Hoogcomplexe psychiatrische behandeling

Bij heel ingewikkelde psychiatrische problemen kan het moeilijk zijn om de juiste hulp te vinden. Om hierbij te helpen zijn de regiotafels hoogcomplexe ggz ingericht.

Hier werken professionals, zorgaanbieders en verzekeraars samen om een passend behandelaanbod te vinden in heel ingewikkelde situaties.

Uw huisarts, behandelaar of zorgverzekeraar kan u aanmelden. Daarvoor gelden enkele voorwaarden. U moet meerdere psychiatrische aandoeningen hebben en al een uitgebreid traject hebben doorlopen van (specifieke) behandelingen.

Overzicht van de regiotafels

Regio Noord-Holland en Amsterdam

Regiotafel hoogcomplexe ggz - Arkin

Regio Midden Nederland

Regiotafel Midden NL voor hoog complexe ggz

Regio Noord-Nederland

Regionale casuïstiektafel Noord Nederland

Regio Gelderland/Overijssel

Regionale Casuistiektafel

Regio Limburg

Casuïstiektafel Limburg

Regio Rotterdam/ Den Haag / Midden-Holland

Verwijzerspunt - Parnassia Groep

Regio Noord-Brabant /Zeeland

Regiotafel hoogcomplexe ggz - GGZ Breburg

Regionale doorzettingsmacht

heeft u een specialistische ggz-zorgvraag en lukt het echt niet om passende zorg te vinden? Dan kan regionale doorzettingsmacht ingezet worden.

Zie Wegvandewachtlijst.nl voor meer informatie.

Maakt u zich zorgen over iemand die geen hulp wil?

'Bemoeizorg'

Een 'bemoeizorg-team' benadert mensen die geen hulp vragen of accepteren, maar wel hulp nodig hebben. Zie voor meer informatie: Bemoeizorg (oggz).

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of over een naaste die niet goed voor zichzelf zorgt? Deskundigen van het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag denken met u mee.