Bemoeizorg (oggz)

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving, maar wil die persoon geen hulp? Een bemoeizorg-team benadert mensen die uit zichzelf geen hulp vragen of accepteren, maar wel hulp nodig hebben.

Bemoeizorg wordt ook wel openbare geestelijke gezondheidszorg genoemd (oggz).

Voor wie?

Bemoeizorg is mogelijk bij verschillende hulpvragen, bijvoorbeeld:

  • Sociale problemen, zoals schulden, verwaarlozing of een eenzaamheid.
  • Psychische of psychiatrische problemen, zoals acute psychoses, onbegrepen gedrag, een posttraumatisch stress syndroom (PTSS) of een bipolaire stoornis.
  • Verslaving(en).
  • Depressie, zelfmoordgedachten, extreme stress of rouw.

Hoe werkt een bemoeizorg-team?

Mensen uit het team leggen voorzichtig contact met de persoon. Er is tijd om vertrouwen te winnen en een relatie op te bouwen. Als dat vertrouwen er is, wordt gezocht naar passende hulpverlening.

Wie levert bemoeizorg?

Meestal wordt bemoeizorg geleverd door de GGD en/of een ggz-aanbieder. Het team werkt intensief samen met  ggz-organisaties, maatschappelijke opvang, woningbouwcorporaties, huisartsen, GGD en politie.

Bemoeizorg inschakelen

Maakt u zich zorgen over iemand die zelf geen hulp zoekt? U kunt dit bespreken met uw gemeente (meestal het sociaal wijkteam of het Wmo-loket). Steeds meer gemeenten hebben ook een speciaal meldpunt (bemoeizorg of niet-acute zorg). U kunt dit navragen bij uw gemeente. 

Ook ggz-aanbieders kunnen iemand aanmelden voor bemoeizorg. Dit gebeurt als de persoon kortgeleden nog wel zorg heeft gekregen vanuit de ggz.

Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Maakt u zich zorgen over iemand die in de war is of lijkt, of die niet goed voor zichzelf zorgt? Deskundigen van het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag kunnen met u meedenken en de juiste hulp inschakelen.