Direct hulp bij een psychische crisis

Een psychische crisis is een (meestal acute) psychische noodsituatie. De gewone hulp en/of middelen om rust te brengen, helpen niet meer.

Direct hulp nodig?

  • Bel uw huisarts of diens vervanger. Hij kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.
  • De Luisterlijn (088 0767 000). Dag en nacht bereikbaar voor een kuisterend oor.
  • 113 zelfmoordpreventie (0800-0113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding.
  • In een noodgeval belt u 112.

Informatie over een ernstige psychische crisis vindt u op Thuisarts.nl.

Hulp van een crisisdienst

De crisisdienst is onderdeel van een GGZ-instelling (centrum voor geestelijke gezondheidszorg). De crisisdienst is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Bij een crisisdienst werkt een team van psychiaters, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. U krijgt er direct hulp en behandeling. Als de crisissituatie voorbij is, kunt u weer naar huis en krijgt u zo nodig behandeling op afspraak. Soms wordt gekozen voor een verblijf met behandeling in de GGZ-instelling.

Zelf de regie houden

Tijdens een crisissituatie is moeilijk om helder te blijven overzien wat goed voor u is. Daarom beslissen hulpverleners op dat moment welke hulp en zorg ze u geven.

Om te voorkomen dat de hulpverleners keuzes maken die u echt niet wilt, kunt u tijdens een goede periode vastleggen wat voor soort hulp u wilt als u in een crisissituatie belandt. Bijvoorbeeld met:

Kan men u dwingen om hulp te accepteren?

Een psychische crisis is op zich geen aanleiding om u onder dwang op te nemen of te behandelen. Bent u gevaarlijk voor uzelf of voor anderen? Dan kan dwang een laatste optie zijn om het gevaar te stoppen.

Voor een gedwongen opname (met spoed) moet de burgemeester een crisismaatregel opleggen (op grond van de Wet verplichte GGZ) of een inbewaringstelling afgeven (op grond van de Wet zorg en dwang). Meer informatie hierover staat op www.dwangindezorg.nl.

Heeft u zorgen over het gedrag van iemand anders?

Maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of over een naaste die niet goed voor zichzelf zorgt? Deskundigen van het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag kunnen met u meedenken en de juiste hulp inschakelen.

Bel 0800-1205

Lukt het niet om passende zorg te vinden?