Direct hulp bij een psychische crisis

Een psychische crisis is een (meestal acute) psychische noodsituatie. De gewone hulp en/of middelen om rust te brengen, helpen niet meer.

Direct hulp nodig?

  • Bel uw huisarts of diens vervanger. De huisarts verwijst u zo nodig naar de crisisdienst.
  • De Luisterlijn (088 0767 000). De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor.
  • 113 zelfmoordpreventie (0800-0113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding.
  • In een noodgeval belt u 112.

Informatie over een ernstige psychische crisis vindt u op Thuisarts.nl.

Hulp van uw huisarts

De huisarts luistert naar uw verhaal. U kunt uw emoties delen. Soms is dat al voldoende om tot rust te komen. Zo niet, dan kan de huisarts uw situatie bespreken met de crisisdienst.

Hulp van een crisisdienst

De crisisdienst is onderdeel van een ggz-instelling. De crisisdienst is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Uw huisarts kan u verwijzen naar de crisisdienst. De crisisdienst bekijkt eerst of er sprake is van een crisis. Bij een crisisdienst werkt een team van psychiaters, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. U krijgt er direct hulp en behandeling.

Daarna gaat u weer naar huis en krijgt u zo nodig behandeling op afspraak. Soms is een verblijf met behandeling in de GGZ-instelling de beste keuze.

Zelf de regie houden

Tijdens een crisissituatie kan het moeilijk zijn om uw eigen situatie te overzien. De psychiater en de verpleegkundige van de crisisdienst kijken daarom welke hulp u nodig heeft. Dat doen ze in goed overleg met u en uw naasten.

Is er een risico dat u vaker in een psychische crisis komt? U kunt vastleggen wat voor soort hulp u in die situatie acceptabel vindt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

Kan men u dwingen om hulp te accepteren?

Een psychische crisis is op zich geen aanleiding om u onder dwang op te nemen of te behandelen. Is er gevaar voor uzelf of voor anderen? En weigert u hulp? Dan kan dwang een laatste optie zijn om het gevaar te stoppen.

Voor een gedwongen opname (met spoed) moet de burgemeester een crisismaatregel opleggen op grond van de Wet verplichte GGZ, of een inbewaringstelling afgeven op grond van de Wet zorg en dwang. Meer informatie hierover staat op www.dwangindezorg.nl.

Heeft u zorgen over het gedrag van iemand anders?

Maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of over een naaste die niet goed voor zichzelf zorgt? Deskundigen van het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag kunnen met u meedenken en de juiste hulp inschakelen.

Bel 0800-1205

Lukt het niet om passende zorg te vinden?