Opname en behandeling in een ggz-instelling

Bij ernstige psychische problemen kan een opname in een ggz-instelling aan de orde zijn. GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de opname wordt u behandeld. Dit heet klinische behandeling.

Verwijzing

Voor een opname in een ggz-instelling is een verwijzing nodig van de huisarts of de GGZ-behandelaar. Na verwijzing volgt een intake-gesprek bij de ggz-instelling. Bij dat gesprek wordt nog eens gekeken of een opname echt het beste is.

Vergoeding

Opname met behandeling in een ggz-instelling wordt (maximaal 3 jaar) vergoed door de zorgverzekeraar. Als er echt een verblijf voor langer dan 3 jaar nodig is, wordt dat betaald vanuit de Wet langdurige zorg. Men noemt dat een GGZ-B indicatie.

GGZ-instelling kiezen

Op Zorgkaart Nederland vindt u een overzicht van ggz-instellingen met waarderingen van patiënten.

Dagelijks leven in een ggz-instelling

Lees meer over:

Gedwongen opname

Een gedwongen opname in een ggz-instelling is heel ingrijpend. Het is alleen toegestaan als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Dat gevaar moet te maken hebben met een psychische aandoening

Meer informatie hierover vindt u bij het Informatiepunt Dwang in de zorg.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Voor advies of bijstand tijdens een opname in een GGZ-instelling kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon.