Eigen wensen en behoeften bij verblijf in een zorginstelling

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en eigen wensen. Respect daarvoor is een belangrijk uitgangspunt bij de zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd moet iedereen ook prettig samenleven in de instelling. Hoe is dat geregeld?

Huisregels

Iedere instelling heeft huisregels waarin afspraken staan die voor alle bewoners gelden. In huisregels mogen alleen afspraken staan om prettig samen te leven.

Bewegingsvrijheid

Het uitgangspunt is dat u als bewoner vrij bent om binnen en buiten het instellingsterrein te bewegen. Het kan zijn dat u daar hulp bij nodig heeft. Daarover kunt u afspraken maken met de zorgaanbieder.

Mensen die gedwongen zijn opgenomen, mogen niet zomaar het instellingsterrein af. Zij hebben daarvoor toestemming nodig van de zorgaanbieder.

Sociale contacten

U kunt natuurlijk contact houden met mensen binnen en buiten de instelling. U kunt bezoek ontvangen, post krijgen, bellen of bijvoorbeeld via internet sociale contacten onderhouden. Bij bezoek moet u wel rekening houden met de huisregels. Daarin kunnen bezoektijden staan. Als u een iemand niet wilt zien, kunt u het bezoek weigeren.

In de huisregels kunnen ook afspraken staan over het gebruik van de telefoon en de kosten hiervan. Verder kunnen er afspraken in staan over het gebruik van uw eigen mobiele telefoon.

Hulpverleners mogen uw post alleen lezen als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u niet kunt lezen, dan kan een begeleider uw post bijvoorbeeld voorlezen.

Alleen bij een gedwongen opname kunnen beperkingen gesteld worden aan de sociale contacten.

Huisdieren

Of u een huisdier mag houden in de instelling, verschilt per zorginstelling. Vaak zijn er regels voor het al dan niet hebben van een huisdier.

U bent zelf verantwoordelijk voor de verzorging van uw huisdier. Als u er niet (meer) voor kunt zorgen, dan zijn familieleden of vrienden verantwoordelijk voor de verzorging. Van de begeleiding kan en mag dat niet verwacht worden. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de kosten van voer, schoonmaak en dierenarts, et cetera.

Douchen en baden

U bepaalt zelf of u wil douchen. Als u er hulp bij nodig heeft, zorgt de instelling ervoor dat een verzorgende u komt helpen. In uw zorgplan staat hoe vaak u wilt douchen.

Wanneer u zich niet wilt wassen, kunnen de hulpverleners u regelmatig vragen om dat toch te doen. Dit heet drang. U kunt niet gedwongen worden om te douchen, tenzij er een medische noodzaak is. Bijvoorbeeld als een wond onder de douche schoongespoeld moet worden en uw gezondheid in ernstig gevaar komt als u niet meewerkt.

Bed- en rusttijden

U bepaalt in principe zelf hoe laat u naar bed gaat en opstaat. In de huisregels staan vaak wel hoe laat het stil moet zijn op de afdeling. U moet hier rekening mee houden als u later op blijft. Voor kinderen en jongeren zal de instelling wel bedtijden vaststellen.

Heeft u hulp nodig bij het opstaan en naar bed gaan? Bij het maken van het zorgplan wordt met met u overlegd hoe laat u wilt opstaan en naar bed wilt gaan, zodat de verzorgenden daar zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden.

Wilt u 's ochtends lang in bed blijven liggen? Bespreek dat dan met de zorgaanbieder. U kunt niet gedwongen worden uit bed te komen. De zorgverleners kunnen er wel op aandringen, als hierover afspraken zijn gemaakt in het zorgplan.

Eten en drinken

Meestal zorgt de instelling voor gezond en volwaardig eten. Bewoners eten meestal samen, maar dat is niet verplicht.

Volgt u een bepaald dieet, bijvoorbeeld vegetarisch of calorie-arm, of mag u bepaalde dingen niet eten om medische of religieuze redenen? Dan houdt de keuken daar rekening mee. Met andere wensen, zoals biologisch eten, hoeft de instelling geen rekening te houden.

Waarschijnlijk staat in de huisregels van de instelling hoe laat u kunt ontbijten, lunchen en avondeten. Wilt u op andere tijden eten? Dan kunt u dat het beste bespreken met de zorgaanbieder.

Wie mag er op uw kamer komen?

Zorgverleners mogen in principe op uw kamer komen. Verzorgenden hebben ook een sleutel van de kamer. Zo kunnen zij in noodgevallen altijd de kamer in om u te helpen. Ook de schoonmakers hebben meestal een sleutel. Als u geen schoonmakers op uw kamer wilt, dan moet u (of uw familie) zelf de kamer schoon houden. Dit moet gebeuren aan de hand van de normen die de instelling stelt.

Als u niet wilt dat bezoekers op uw kamer komen, moeten zij dat respecteren.