Dagbesteding bij verblijf in een instelling

Dagbesteding zijn bezigheden overdag, bijvoorbeeld activiteiten zoals schilderen, sporten, houtbewerking of in de tuin werken. Veel zorginstellingen hebben een eigen dagbestedingsprogramma voor hun bewoners. De dagbesteding kan ook buiten het eigen terrein zijn.

De dagbesteding moet voldoende uitdaging bieden, maar ook veiligheid bieden door bijvoorbeeld een vast ritme of voldoende regelmaat. Het verschilt per persoon wat voor die persoon uitdagend en veilig is. Maatwerk kan daarom nodig zijn.  

Passende dagbesteding vinden

Welke dagbesteding past, verschilt van persoon tot persoon. Ook het soort zorg heeft invloed. Voor mensen die tijdelijk in een GGZ-instelling verblijven, is andere dagbesteding geschikt dan voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie.

Meestal biedt de zorgaanbieder dagbesteding aan. Als die niet geschikt is, kunt u met de zorgaanbieder overleggen welke andere mogelijkheden er zijn. Bij een Wlz-indicatie kan het zorgkantoor hier ook in meedenken.

Andere daginvulling

In de GGZ en de gehandicaptenzorg gaan sommige bewoners overdag naar school of werk. Dan wordt geen of gedeeltelijke dagbesteding aangeboden.

Is dagbesteding verplicht?

Nee, dagbesteding is niet verplicht. Wilt u de dag anders invullen? Dan kunt u dat het beste bespreken met uw behandelaar of een begeleider. Hij kan dan samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Bezigheden buiten de instelling

Bewoners kunnen ook bezigheden buiten de instelling hebben, zoals hobby’s, sporten, winkelen, vrienden zien en uitgaan. U kunt hierover afspraken maken met de zorgaanbieder.

Mensen die onvrijwillig zijn opgenomen mogen alleen met toestemming van de behandelaar of een begeleider van het instellingsterrein af.