Behandelplan in de GGZ

In een ggz-behandelplan staat de diagnose (met classificatie van de klachten) en de behandeling die wordt ingezet. De behandelaar maakt het behandelplan samen met u als cliënt. De behandelaar stelt een behandeling voor en vraagt wat uw wensen zijn.

Toestemming

De behandeling wordt alleen uitgevoerd als u toestemming geeft voor het behandelplan. Meestal gebeurt dit met een handtekening onder het plan.

Behandeling zonder uw toestemming valt onder verplichte zorg en is aan strikte regels gebonden.

Samen beslissen in de ggz

In de WGBO is vastgelegd dat behandelaar en patiënt samen beslissen over de behandeling. Dit wordt vaak shared decision making genoemd. Zie voor meer informatie: Samen beslissen.

Ook in de ggz is het uitgangspunt dat u samen met uw behandelaar beslist over uw behandeling. Dit gaat soms vanzelf, soms vraagt het extra aandacht.

Invloed van de wettelijk vertegenwoordiger

Een curator of mentor kan meepraten over het behandelplan als er sprake is van wilsonbekwaamheid voor medische beslissingen. De behandelaar bepaalt of een cliënt wilsonbekwaam is, dus niet zelf kan beslissen over zijn gezondheid. In dat geval wordt de vertegenwoordiger gevraagd om toestemming te geven voor het behandelplan.

Aanpassingen in het behandelplan

De behandelaar bekijkt regelmatig of het behandelplan nog past bij uw situatie. Zo nodig wordt het plan aangepast, bijvoorbeeld als u andere medicatie krijgt. De behandelaar bespreekt eventuele aanpassingen met u.

Toestemming voor het behandelplan intrekken

Het kan zijn dat u het niet meer eens bent met (delen van) de behandeling. Dan kunt u uw toestemming voor de behandeling intrekken. Dit kan mondeling: u vertelt aan uw behandelaar dat u uw toestemming intrekt.

Dit kan ook als uw het plan al ondertekend heeft. Samen met uw behandelaar kunt u dan zoeken naar een andere behandeling.

Behandeling weigeren

Weigert u alle behandelingen? Dan kan uw behandelaar de behandeling en/of opname stoppen. U kunt overigens ook zelf stoppen met de behandeling.

Dit ligt anders als u verplicht wordt behandeld op grond van de Wet verplichte ggz. Uw behandelaar kan u dan in het uiterste geval dwingen de behandeling te ondergaan die in het behandelplan staat.

Wie mag het behandelplan lezen?

Als cliënt mag u uw behandelplan altijd lezen en er een kopie van krijgen. Verder mogen deze mensen het behandelplan lezen zonder dat u daar toestemming voor geeft:

  • Een eventuele wettelijk vertegenwoordiger.
  • Leden van het behandelteam. 

Anderen mogen het behandelplan alleen lezen met uw toestemming.

Verder geldt:

  • Familieleden die geen wettelijk vertegenwoordiger zijn mogen het behandelplan alleen lezen met uw toestemming. Daarnaast kan er sprake zijn van een ‘wettelijk voorschrift’ . Bijvoorbeeld bij een infectieziekte waarvan de familie op de hoogte moet zijn om schade aan hun eigen gezondheid te voorkomen. De familie krijgt alleen die noodzakelijke informatie.
  • Een ouder of voogd van een kind onder de 12 jaar mogen het behandelplan van hun kind lezen.

Na overlijden

De privacy van cliënten is ook na hun dood beschermd. Familie mag het dossier alleen inzien als er (veronderstelde) toestemming is van de cliënt. Dus als men denkt dat de cliënt het goed had gevonden toen hij nog leefde.

Was degene die het dossier in wil zien de wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag hij het behandelplan wel lezen.

Niet eens met de diagnose?

De behandelaar zet de diagnose en classificatie van de klachten in het behandelplan. Bent u het niet eens met de gestelde diagnose? Bespreek dit dan met uw behandelaar. De behandelaar kan eventueel aanvullend onderzoek doen.

U kunt ook een second opinion aanvragen. Zie hiervoor: www.rijkoverheid.nl.

Familieleden en andere betrokkenen hebben geen invloed op de diagnose die in het behandelplan staat. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan met de behandelaar over medische zaken spreken, en eventueel de diagnose aan de orde stellen. Uiteindelijk beslist de behandelaar hierover.

Informatie over eerdere behandelingen

De behandelaar kan informatie opvragen over de behandeling bij eerdere hulpverleners. Dit kan alleen met uw toestemming. Bij wilsonbekwame cliënten kan de wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven.

Iconen van persona's