Behandelplan in de GGZ

In een ggz-behandelplan staat de diagnose (met classificatie van de klachten) en de behandeling die wordt ingezet. De behandelaar maakt het behandelplan samen met u als cliënt. De behandelaar stelt een behandeling voor en vraagt wat uw wensen zijn.

Toestemming

De behandeling wordt alleen uitgevoerd als u toestemming geeft voor het behandelplan. Meestal gebeurt dit met een handtekening onder het plan.

Soms wordt een behandeling ingezet zonder toestemming. Dan is er sprake van verplichte zorg. Dit is aan strikte regels gebonden.

Samen beslissen in de ggz

In de WGBO staat dat een patiënt en behandelaar samen beslissen over een medische behandeling. Dit principe geldt ook bij psychiatrische behandelingen.

Hulpmiddelen om samen te beslissen over ggz-behandeling:

Behandelplan bij wilsonbekwaamheid

Is vastgesteld dat u de gevolgen van beslissingen over zorg niet kunt overzien? Dan wordt uw wettelijk vertegenwoordiger betrokken bij het behandelplan. Dit is een curator of mentor. De vertegenwoordiger moet toestemming geven voor het behandelplan.

Aanpassingen in het behandelplan

De behandelaar bekijkt regelmatig of het behandelplan nog past bij uw situatie. Zo nodig wordt het plan aangepast, bijvoorbeeld als u andere medicatie krijgt. De behandelaar bespreekt eventuele aanpassingen met u.

Toestemming voor het behandelplan intrekken

Het kan zijn dat u het niet meer eens bent met (delen van) de behandeling. Dan kunt u uw toestemming voor de behandeling intrekken. Dit kan mondeling: u vertelt aan uw behandelaar dat u uw toestemming intrekt.

Dit kan ook als uw het plan al ondertekend heeft. Samen met uw behandelaar kunt u dan zoeken naar een andere behandeling.

Behandeling weigeren

Weigert u alle behandelingen? Dan kan uw behandelaar de behandeling en/of opname stoppen. U kunt overigens ook zelf stoppen met de behandeling.

Dit ligt anders als u verplicht wordt behandeld op grond van de Wet verplichte ggz. Uw behandelaar kan u dan in het uiterste geval dwingen de behandeling te ondergaan die in het behandelplan staat.

Wie mag het behandelplan lezen?

U mag uw behandelplan zelf lezen en er een kopie van krijgen. Verder mogen deze mensen het behandelplan lezen zonder dat u daar toestemming voor geeft:

  • Een eventuele wettelijk vertegenwoordiger.
  • Leden van het behandelteam. 

Anderen mogen het behandelplan alleen lezen met uw toestemming. Dat geldt ook voor familieleden die niet uw wettelijk vertegenwoordiger zijn.

Kinderen tot 12 jaar

Ouders en voogden van kinderen onder de 12 jaar mogen het behandelplan van hun kind lezen.

Na overlijden

De privacy van cliënten is ook na hun dood beschermd. Familie mag het dossier alleen inzien als er (veronderstelde) toestemming is van de cliënt. Dus als men denkt dat de cliënt het goed had gevonden toen hij nog leefde.

Was degene die het dossier in wil zien de wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag hij het behandelplan wel lezen.

Bent u het niet eens met de diagnose?

De behandelaar zet de diagnose en classificatie van de klachten in het behandelplan. Bent u het niet eens met de gestelde diagnose? Bespreek dit dan met uw behandelaar. De behandelaar kan eventueel aanvullend onderzoek doen.

U kunt ook een second opinion aanvragen. Zie hiervoor: www.rijkoverheid.nl.

Familieleden en andere betrokkenen hebben geen invloed op de diagnose die in het behandelplan staat. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan met de behandelaar over medische zaken spreken, en eventueel de diagnose aan de orde stellen. Uiteindelijk beslist de behandelaar hierover.

Informatie over eerdere behandelingen

De behandelaar kan informatie opvragen over de behandeling bij eerdere hulpverleners. Dit kan alleen met uw toestemming. Bij wilsonbekwame cliënten kan de wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven.

Iconen van persona's