Samen beslissen

Samen beslissen (gedeelde besluitvorming) betekent dat u samen met uw hulpverlener beslist welke zorg het beste bij u past.

Samen beslissen in de langdurige zorg

Samen beslissen gebeurt meestal in een aantal stappen:

  1. Uw zorgverlener vertelt welke mogelijkheden u heeft. En welke voor- en nadelen deze hebben.
  2. U bespreekt met uw zorgverlener wat dit betekent voor uw eigen situatie. En wat u zelf wilt.
  3. U beslist samen wat het best bij u past.

Uw wensen en situatie zijn dus bepalend voor de uiteindelijke beslissing.

Gelijkwaardige inbreng

Om samen te beslissen heeft u goede informatie nodig over de mogelijkheden. De zorgverlener zorg dat u die informatie krijgt.

Uw zorgverlener moet goed naar u luisteren en een gelijkwaardig gesprek voeren. De zorgverlener heeft veel kennis van de zorg. U heeft veel kennis van uw leven en uw wensen. Beide zijn even belangrijk.

Meer keuzes

Samen beslissen is mogelijk als u kunt kiezen uit meerdere mogelijkheden. Zegt uw zorgverlener niets over meerdere keuzes? Dan kunt u deze vragen stellen:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

[Bron: Patiƫntenfederatie Nederland]

Samen beslissen in jeugdhulp/gezin

Als ouder heeft u duidelijke informatie nodig over de stappen in het zorgproces. U bespreekt met uw hulpverlener welke keuzes er zijn. Wat past bij uw situatie? En wat wilt u echt niet?

Mening van uw kind

Ook kinderen hebben het recht op een eigen mening. De hulpverlener moet die mening meewegen. Daarbij is het inzicht dat uw kind heeft, belangrijker dan de leeftijd. De hulpverlener beoordeelt dit.

De voorkeuren van u en uw kind zijn leidend. Tenzij de hulpverlener zich zorgen maakt over de veiligheid van uw kind. Dan kan hij kiezen voor een ander soort hulpverlening dan wat uw voorkeur heeft. Hij moet dan duidelijk uitleggen waarom hij die keuze maakt, en wat de gevolgen voor u en uw kind zijn.

[Bron: Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming]

Wettelijke verankering

Vanaf 1 januari 2020 is samen beslissen een onderdeel van de patiƫntenrechten, vastgelegd in de WGBO.