Samen beslissen

Samen beslissen (gedeelde besluitvorming) betekent dat u samen met uw hulpverlener beslist welke zorg het beste bij u past.

Samen beslissen in de langdurige zorg

Samen beslissen gebeurt meestal in een aantal stappen:

  1. Uw zorgverlener vertelt welke mogelijkheden u heeft, en welke medische of zorginhoudelijke voor- en nadelen deze opties hebben.
  2. U bespreekt met uw zorgverlener wat dit betekent voor uw eigen situatie en wat uw persoonlijke voorkeur is.
  3. U beslist samen wat het best bij u past.

Uw wensen en situatie zijn dus bepalend voor de uiteindelijke beslissing.

Om samen te beslissen heeft u goede informatie nodig over de mogelijkheden. Ook is het belangrijk dat uw zorgverlener goed naar u luistert en een gelijkwaardig gesprek aangaat. De zorgverlener is expert op het gebied van de zorg; u bent expert op het gebied van uw leven en uw wensen. Beide zijn even belangrijk.

Samen beslissen is mogelijk als u meer dan één keuze heeft. Denkt u dat u er meer keuzes zijn maar legt uw zorgverlener die niet voor? Dan kunt u deze drie vragen stellen:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

[Bron: Patiëntenfederatie Nederland]

Samen beslissen in jeugdhulpverlening / hulpverlening aan een gezin

Als ouder mag u van een (jeugd)hulpverlener verwachten dat hij de stappen in het zorgproces uitlegt op een manier die voor u begrijpelijk is. U krijgt ruimte om hierop te reageren. U bespreekt samen met uw hulpverlener welke keuzemogelijkheden er zijn. Welke voorkeuren heeft u? Zijn er opties die u echt niet wilt?

Ook uw kind heeft het recht om zijn mening te geven. De hulpverlener moet die mening meewegen. Daarbij is het inzicht dat uw kind heeft, belangrijker dan de leeftijd. De hulpverlener beoordeelt dit.

De voorkeuren van u en uw kind zijn leidend. Tenzij de hulpverlener zich zorgen maakt over de veiligheid van uw kind. Dan kan hij kiezen voor een ander soort hulpverlening dan wat uw voorkeur heeft. Hij moet dan duidelijk uitleggen waarom hij die keuze maakt, en wat de gevolgen voor u en uw kind zijn.

[Bron: Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming]

Wettelijke verankering

Vanaf 1 januari 2020 is samen beslissen een onderdeel van de patiëntenrechten, vastgelegd in de WGBO.