Een hulpverlener of zorgaanbieder vinden

Zoekt u een hulpverlener of zorgaanbieder? U kunt dit op verschillende manieren aanpakken.

Een zorgaanbieder vinden

Heeft u een verwijzing of indicatie voor professionele hulp? Dan kan de organisatie die de zorg betaalt u helpen een zorgaanbieder te vinden. Dat zijn:

  • Uw gemeente voor jeugdhulp of Wmo-ondersteuning
  • Uw zorgverzekeraar voor wijkverpleging
  • Uw zorgkantoor voor intensieve 24-uurszorg vanuit de Wet langdurige zorg

Ook huisartsen, patiëntenorganisaties en lotgenoten hebben vaak ervaringen met hulpverleners en zorgaanbieders en kunnen u wellicht helpen. 

U kunt ook kijken op de website Zorgkaartnederland.nl.

Specifieke hulpverleners vinden

Pgb-hulpverleners

Hulpverleners voor thuiszorg, huishoudelijke hulp, begeleiding

Psychologische hulp

Pedagogen (opvoedhulp)

Ergotherapeuten

Fysiotherapeuten

Logopedisten

Oefentherapeuten

Diëtisten

Keuzevrijheid

In principe kiest u zelf een hulpverlener of zorgaanbieder. Die keuzevrijheid is soms wel beperkt. Bijvoorbeeld als:

  • De zorgaanbieder een wachtlijst heeft, terwijl u direct hulp nodig heeft.
  • U te ver van de zorginstelling af woont.
  • De zorgaanbieder van uw keuze geen contract heeft met uw gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Als u toch voor die zorgaanbieder wilt kiezen, kunt u wellicht een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen waarmee u zelf uw zorg inkoopt. U hoeft dan niet voor een gecontracteerde zorgaanbieder te kiezen. 

Wachtlijsten

Zorgaanbieders hebben vaak wachtlijsten.