Casemanager dementie

Thuiswonende mensen met dementie en hun naasten kunnen in het hele ziekteproces ondersteuning krijgen van een begeleider of casemanager.

Welke hulp is mogelijk?

Een begeleider of casemanager:

  • geeft advies, informatie en ondersteuning.
  • stelt vast wat u en uw mantelzorger nodig hebben aan zorg. En geeft ook begeleiding.
  • bemiddelt bij hulpverlening en zorgverlening.
  • komt op voor de belangen van de verzorgde en van u als mantelzorger.
  • stelt samen met de huisarts van de verzorgde een zorgplan op. In het zorgplan staan uw wensen voor zorg en begeleiding. 

Hoe is casemanagement/begeleiding bij dementie geregeld?

Deze ondersteuning is in drie wetten geregeld. Welke wet voor u geldt, is afhankelijk van uw situatie.

Wmo (gemeente): begeleiding bij dementie

Vaak is al bij beginnende dementie begeleiding in het dagelijks leven gewenst. Dat gaat om praktische hulp die nodig is om zelfstandig te blijven wonen. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. Het verschilt per gemeente wie de begeleiding geeft. Het kan bijvoorbeeld een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner zijn.

Zorgverzekering: casemanager dementie

Als uw huisarts dementie vermoedt, start een diagnosetraject. Vanaf dat moment is casemanagement dementie mogelijk. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet. De casemanager is een vaste contactpersoon die u helpt om alle hulp te organiseren. Bijvoorbeeld wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) en/of begeleiding in het dagelijks leven vanuit de Wmo en/of ondersteuning voor uw mantelzorger.

De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat casemanagement inhoudt. Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor casemanagement dementie. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen bij welke wijkverpleegkundige u terecht kunt.

Wet langdurige zorg (zorgkantoor): casemanager dementie

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en kiest u ervoor om (nog) thuis te blijven wonen? Dan kan casemanagement dementie een onderdeel zijn van uw Wlz-zorg. U kunt dan voor meer informatie terecht bij uw zorgkantoor.