Wmo-ondersteuning voor jeugd

De Wmo is grotendeels gericht op mensen vanaf 18 jaar die zelfstandig wonen. Zorg voor kinderen wordt vanuit andere wetten vergoed. Toch kunt u als ouder van een zorgkind met de Wmo te maken krijgen. Hoe zit dat?

Praktische steun

Vanuit de Wmo kan praktische ondersteuning worden vergoed. Bijvoorbeeld hulpmiddelen waarmee uw kind zelfstandig thuis kan blijven wonen zoals een rolstoel of traplift. Soms vergoedt de gemeente ook huishoudelijke hulp. Daarnaast kan het voorkomen dat ouders met een (fysieke) beperking praktische ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun kind. Deze hulp kan ook vanuit de WMO worden vergoed.

Woningaanpassingen en hulpmiddelen

Bij een ziekte of beperking kunnen woningaanpassingen nodig zijn. Denk aan het rolstoelgeschikt maken van de woning met een aangepaste badkamer, brede doorgangen. Soms wordt een aanbouw aan het huis gemaakt voor een kind dat intensieve zorg nodig heeft.

Een vergoeding van woningaanpassingen kunt u aanvragen bij uw gemeente op grond van de Wmo. Ook als de aanpassingen nodig zijn voor uw kind onder de 18 jaar.

Hulpmiddelen

Ook bepaalde hulpmiddelen worden vanuit de Wmo vergoed, zoals een rolstoel, tillift en douchestoel.

Zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde voor een overzicht van vergoedingen van hulpmiddelen voor kinderen.

Tijdelijke overname van de zorg

Veel ouders van zorgkinderen leveren zelf een (groot) deel van de zorg. Dit wordt mantelzorg genoemd. De gemeente kan vanuit de Wmo vervangende zorg betalen als u deze zorg tijdelijk niet kunt geven. Bijvoorbeeld vanwege een vakantie of door overbelasting.

Vervoer voor sociale contacten

U kunt een vervoersvoorziening op grond van de Wmo aanvragen als uw kind niet zelf op pad kan gaan. Het gaat om vervoer voor sociale contacten, bijvoorbeeld familiebezoek of een uitje met het gezin. De gemeente zal eerst kijken of hierbij hulp uit uw eigen netwerk mogelijk is.

Dit vervoer valt NIET onder de Wmo:

  • Vervoer naar school (leerlingenvervoer).
  • Vervoer van en naar een jeugdinstelling; dit valt onder de Jeugdwet.

Cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner helpt u bij het organiseren van zorg voor uw kind. Cliëntondersteuning kan op twee manieren vergoed worden:

  • Vanuit de Wmo (als uw kind nog geen zorg heeft, of zorg krijgt vanuit de Jeugdwet of zorgverzekering)
  • Vanuit de Wlz (als uw kind zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg)