Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet alleen met het openbaar vervoer naar school omdat hij of zij een ziekte of beperking heeft? Dan regelt uw gemeente misschien vervoer. Dit heet leerlingenvervoer. Lees over de voorwaarden.

Voor wie is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is voor kinderen:

  • met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • die ver van een speciale school wonen

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over leerlingenvervoer.

Aanvraag

U vraagt leerlingenvervoer aan bij uw gemeente.

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden voor leerlingenvervoer:

  • Uw kind gaat naar het basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs.
  • Uw kind bezoekt de school die het dichtstbij is.
  • De afstand tussen uw huis en de school is meestal meer dan 6 kilometer - uw gemeente bepaalt de minimale afstand.

Vraag uw gemeente naar de voorwaarden die voor u gelden.

Eigen bijdrage

Uw gemeente mag om een eigen bijdrage vragen. U betaalt niet altijd een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld als uw kind een beperking heeft en niet met het openbaar vervoer kan reizen.

Mogelijkheden voor leerlingenvervoer

Gemeenten bieden vaak een of meer van deze mogelijkheden:

  • Een abonnement voor het openbaar vervoer (voor het kind en eventueel de begeleider).
  • Een vergoeding voor het halen en brengen. Bijvoorbeeld als openbaar vervoer niet mogelijk is.
  • Vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).

Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.