Eindrapport Onbegrepen ziek

De diagnose 'ME/CVS' leidt momenteel lang niet altijd tot het juiste zorg-, ondersteunings- en onderwijsaanbod, waardoor patiënten zich 'onbegrepen ziek' voelen en in de zorg zelfs drang ervaren.

Er was nog weinig bekend over de ervaringen van kinderen/jongeren met ME/CVS en hun ouders. Pluut & Partners heeft in opdracht van het programma OPaZ een actieonderzoek uitgevoerd naar deze groep.