Aanpassing werktijden

Werk en zorg zijn soms lastig te combineren. Een oplossing kan zijn om uw werktijden aan te passen aan uw behoefte. Of om minder uren te gaan werken. Dat heet flexibel werken. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij uw werkgever.

Welke mogelijkheden bestaan er voor flexibel werken?

De overheid wil flexibel werken stimuleren. Daarvoor is de Wet flexibel werken bedoeld. Deze wet biedt u de volgende mogelijkheden:

 • Aanpassing werktijden: vraag uw werkgever om uw werkrooster aan te passen. U begint bijvoorbeeld ‘s ochtend later. Uw werkgever kan alleen weigeren als hij een goede reden heeft. Bijvoorbeeld als er niemand is om uw werk over te nemen of als het problemen geeft met het werkrooster.
 • Aanpassing arbeidsplaats: vraag uw werkgever of u af en toe op een andere plek kunt werken. Bijvoorbeeld op een andere bedrijfslocatie, of thuis. Uw werkgever moet met u overleggen als hij dit verzoek wil weigeren.
 • Aanpassing arbeidsduur: vraag uw werkgever of u minder uren mag werken. U vraagt bijvoorbeeld om een aanpassing van uw contract, van 36 uur naar 32 uur per week. Uw werkgever kan alleen weigeren als hij een goede reden heeft. Bijvoorbeeld als er niemand is om uw werk over te nemen of als het problemen geeft met het werkrooster.

Let op

De wet geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers. Deze bedrijven kunnen zelf een regeling treffen.

Lees meer over aanpassing van uw arbeidstijden (Rijksoverheid.nl).

Lees meer over aanpassing van werktijden en arbeidsduur (MantelzorgNL).

Zorgverlof

Naast de Wet flexibel werken bestaan er ook verlofregelingen. U kunt daarmee bijvoorbeeld langdurend zorgverlof opnemen. Dit is onbetaald verlof. Uw werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen komt als u afwezig bent.

Zorgverlof is maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Bij een werkweek van 40 uur betekent dat maximaal 240 uur. U kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken.

Lees meer over de verschillende verlofregelingen.

Hoe dien ik een verzoek in voor flexibel werken?

U kunt een schriftelijk verzoek voor flexibel werken indienen bij uw leidinggevende. Dit zijn de voorwaarden:

 • U bent minimaal een half jaar in dienst.
 • U dient de aanvraag in 2 maanden vóórdat u de wijziging wilt laten ingaan.
 • Na het verzoek moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag indienen. Dat geldt zowel bij afwijzing als goedkeuring.
 • Uw werkgever heeft meer dan 10 werknemers in dienst (of heeft een eigen regeling).

Wat moet er in mijn verzoek staan?

Zet in het verzoek wat u precies wilt aanpassen, waarom u dat wilt en wanneer u wilt dat de aanpassing ingaat. Uw werkgever moet uiterlijk 1 maand vóór de ingangsdatum reageren. Doet uw werkgever dit niet? Dan mag u gaan werken zoals in uw verzoek staat.

Wanneer mag de werkgever mijn verzoek weigeren?

Helaas zijn er ook functies waarin flexibel werken niet mogelijk is. Uw werkgever kan uw verzoek dan weigeren (dit moet schriftelijk worden gedaan). Uw werkgever moet dan wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld:

 • Er is niemand om uw werk over te nemen.
 • Het geeft problemen met het werkrooster.
 • Er is niet voldoende werk of geld.
 • Er is geen ruimte in de personeelsformatie.

Bij weigering kunt u natuurlijk overleggen met uw werkgever over een andere passende oplossing.  

Let op

Als uw werkgever uw verzoek weigert, dan moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag doen.

Welke hulp kan ik inschakelen?

Komt u er niet uit met uw werkgever? Dan kunt u juridische hulp inschakelen. Bijvoorbeeld:

Wat kan ik zelf regelen?

Onderzoek wat u kan helpen, en zorg zo voor een goede balans tussen werk en privé. Bekijk ook het thema Aan de slag op het werk op Mantelzorgpower.nl.

Wordt de combinatie werk-privé te zwaar? Dan kunt u ook overleggen met de bedrijfsarts of de vertrouwenspersoon in uw organisatie.

Goed om te weten

In steeds meer cao’s worden specifieke afspraken vastgelegd over de combinatie van werk en mantelzorg. Denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid. Vraag ernaar bij uw personeelsafdeling.

Bekijk ook

 • Vergoedingen voor mantelzorgers
 • Mantelzorgmakelaar