Zorgverlof

Wilt u verlof opnemen om te zorgen voor uw zieke kind, partner of ouder? Of om te zorgen voor een ander familielid, een vriend of bekende? Dan heeft u vaak recht op verlof voor calamiteiten, kortdurend zorgverlof of langdurend zorgverlof

Welke vormen van verlof zijn mogelijk?

Er zijn drie soorten verlof mogelijk:

Krijg ik doorbetaald tijdens het verlof?

Het verschilt per verlofsoort of u krijgt doorbetaald:

  • Bij calamiteitenverlof (kortdurend verzuimverlof) krijgt u uw loon in principe gewoon doorbetaald.
  • Bij kortdurend zorgverlof krijgt u maximaal 2 werkweken per jaar minstens 70% van uw loon doorbetaald (het bedrag dat u krijgt, mag niet onder het minimumloon komen).
  • Tijdens langdurig verlof hoeft de werkgever uw salaris niet door te betalen.

Tijdens zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw wettelijke vakantiedagen.

Let op

In uw cao kan een andere regeling staan. Sommige werkgevers betalen bijvoorbeeld helemaal geen loon door. Ook kan het aantal verlofdagen anders zijn. Vraag uw werkgever om meer informatie.