Mantelzorgmakelaar: hulp bij regeltaken

De mantelzorgmakelaar helpt mantelzorgers met alle regeltaken rond de zorg. Hulp van de mantelzorgmakelaar kan worden vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente, maar dit is niet wettelijk geregeld.

Voor wie?

Mantelzorgers kunnen een beroep doen op de mantelzorgmakelaar.

Wanneer?

U kunt bij de mantelzorgmakelaar terecht als u behoefte heeft aan praktische hulp. Het doel van de mantelzorgmakelaar is overbelasting te voorkomen of te verminderen. Informatie, kortdurende ondersteuning en praktische oplossingen helpen mantelzorgers om langer te kunnen blijven zorgen.

Rol van de mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt u bij uitzoekwerk en regeltaken. Dat gaat over de mantelzorg zelf, maar ook hoe u de zorg kunt combineren met werk en/of andere verplichtingen. De mantelzorgmakelaar ondersteunt bij vragen op het gebied van zorg en welzijn, wonen, en inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen.

Taken

Een mantelzorgmakelaar helpt bijvoorbeeld met

  • het aanvragen en regelen van zorg;
  • het bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg;
  • informatie over verzekeringen;
  • het zoeken naar een passend zorgaanbod voor u en de persoon voor wie u zorgt;
  • het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK, de gemeente of SVB;
  • het organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing;
  • informatie over wetten, regels en voorzieningen;
  • het opstellen van een bezwaarschrift of klacht;
  • het invullen van formulieren;
  • het op orde krijgen van de administratie.

Waar te vinden?

Vind een mantelzorgmakelaar in de buurt bij de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars.

Wettelijk kader

De mantelzorgmakelaar is niet wettelijk verankerd, en wordt niet altijd vergoed. Soms is vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekering, de aanvullende verzekering, door gemeenten (meestal vanuit de Wmo) of door werkgevers.

Meer informatie

Lees meer over de mantelzorgmakelaar bij MantelzorgNL.