Vergoedingen bij mantelzorg

Mantelzorg is onbetaald. Maar er bestaan wel verschillende vergoedingen. U kunt als mantelzorger bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg. Soms is ook betaling uit een persoonsgebonden budget mogelijk.

Vergoeding van vervangende zorg

De zorgverzekeraar kan kosten voor vervangende zorg vergoeden. Bijvoorbeeld als u zelf ziek bent en geen mantelzorg kunt leveren. Of als u afwezig bent, bijvoorbeeld tijdens vakantie. De vergoeding van vervangende zorg zit niet in de basisverzekering, maar in sommige aanvullende verzekeringen. U kunt in uw polis nakijken of u hiervoor verzekerd bent. Zo niet, dan kunt u ook nog kijken of de persoon die u verzorgt hiervoor aanvullend verzekerd is.

Mantelzorgmakelaar

Soms vergoedt de aanvullende verzekering ook een mantelzorgmakelaar of cursussen voor mantelzorgers.

Kijk op vergelijkingssite ZorgWijzer.nl naar de mantelzorgvergoedingen per verzekeraar.

Dubbele kinderbijslag als u een ziek kind verzorgt

Zorgt u thuis voor uw kind en heeft uw kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien extra kinderbijslag krijgen. Deze extra kinderbijslag is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging. U vraagt de extra kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Betaling uit een persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft zelf hulp kan inkopen. Het pgb mag vaak ook gebruikt worden om naasten te betalen voor de zorg die zij leveren.

Voorwaarden:

  • U moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld.
  • U legt de afspraken vast in een zorgovereenkomst. Ook als u familie van elkaar bent.

De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die u moet gebruiken.

Op Rijksoverheid.nl staat waar u mee te maken krijgt als u pgb-zorg wilt gaan geven aan uw naaste.

Reiskostenvergoeding

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Soms betaalt de gemeente een deel van de kosten. Bijvoorbeeld voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer hierover bij uw gemeente.

Lees meer informatie over reiskostenvergoeding voor mantelzorgers op de website van MantelzorgNL.