Vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaald. Maar er bestaan wel verschillende vergoedingen. U kunt als mantelzorger bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg. Hieronder geven we kort aan welke vergoedingen er zijn en waar u deze kunt aanvragen.

Aanvullende zorgverzekering

De basiszorgverzekering vergoedt geen kosten voor mantelzorgers. Wel is het soms mogelijk om via de aanvullende zorgverzekering een vergoeding te krijgen.

Deze vergoeding is vaak bedoeld voor vervangende mantelzorg. Bijvoorbeeld als u zelf ziek bent of als u er even tussenuit wilt. Soms vergoedt de verzekering ook een mantelzorgmakelaar of cursussen voor mantelzorgers. Kijk op vergelijkingssite ZorgWijzer.nl naar de mantelzorgvergoedingen per verzekeraar.

Goed om te weten

Soms krijgt u als mantelzorger een vergoeding van de zorgverzekeraar van degene die u verzorgt. En soms krijgt u een vergoeding van uw eigen zorgverzekeraar. De kosten kunt u maar bij één verzekeraar declareren.

Dubbele kinderbijslag

Zorgt u thuis voor uw kind en heeft uw kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien extra kinderbijslag krijgen. Deze extra kinderbijslag is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging. U vraagt de extra kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl).

Betaling uit een persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft zelf hulp kan inkopen. Krijgt degene die u verzorgt een pgb? Bijvoorbeeld voor Wmo-ondersteuning? Dan mag dit bedrag ook gebruikt worden om u als mantelzorger van te betalen.

Voorwaarden:

  • U moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld.
  • U legt de afspraken vast in een zorgovereenkomst. Ook als u familie van elkaar bent.

De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die u moet gebruiken.