Zorgen voor iemand brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt hiervoor een vergoeding of compensatie krijgen.