Waardering voor mantelzorgers

Zorgt u langere tijd en intensief voor iemand in uw directe omgeving? Dan bent u mantelzorger en komt u in aanmerking voor een waardering voor mantelzorgers.

Wat is een mantelzorgwaardering?

Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in de zorg voor anderen. De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers. Dat is bijvoorbeeld:

  • een bedrag
  • praktische ondersteuning (respijtzorg)
  • een kortingsbon
  • een kortingspas

Lees meer over de waardering voor mantelzorgers (MantelzorgNL).

Hoe vraag ik een mantelzorgwaardering aan?

Een mantelzorgwaardering vraagt u aan bij de gemeente van degene die u verzorgt. Dat hoeft dus niet uw eigen gemeente te zijn.

Lees meer over vergoedingen voor mantelzorgers (MantelzorgNL).

Goed om te weten

  • Ieder jaar vieren we in Nederland de Dag van de Mantelzorg (dagvandemantelzorg.nl).
  • Ook werkgevers kunnen een waardering krijgen. Namelijk als mantelzorgvriendelijke organisatie. Lees meer op de website Werk en Mantelzorg (werkenmantelzorg.nl).