Mantelzorgwoning

Bent u mantelzorger, bijvoorbeeld voor uw ouders? En wilt u hen in huis nemen of bij hen wonen? Dan kunt u een mantelzorgwoning bouwen of een aanbouw maken aan een woning.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van uw huis of een aanbouw aan uw huis. De mantelzorgwoning is bedoeld voor degene voor wie u zorgt. U kunt uw eigen woning laten ombouwen of iets nieuws bouwen. U kunt ook zelf in het bijgebouw wonen en degene die u verzorgt in het huis laten wonen. Gaat u wonen bij degene voor wie u zorgt? Dan kunt u ook die woning laten ombouwen of iets nieuws bouwen op het terrein dat bij de woning hoort.

Lees meer over medehuurder worden (Juridisch Loket).

Welke keuzes moet ik maken bij een mantelzorgwoning?

Er zijn een aantal keuzes die u moet maken als u dichter bij degene wilt wonen voor wie u zorgt. Zoals de woonvorm of de aanpassing van de bestaande woning. MantelzorgNL heeft hiervoor een stappenplan beschikbaar.

Bekijk hier het stappenplan voor mantelzorg en wonen. (MantelzorgNL).

Wat zijn de regels voor een mantelzorgwoning?

Voor het bouwen van een mantelzorgwoning gelden de gewone bouwregels. U heeft geen aparte vergunning nodig.

Lees meer over regels voor een mantelzorgwoning op:

Eigen huisnummer

U kunt voor de mantelzorgwoning een eigen huisnummer aanvragen bij de gemeente. Voor alle financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, zijn beide huishoudens dan zelfstandig. Dat heeft soms voordelen voor bepaalde regelingen (bijvoorbeeld AOW), maar brengt voor andere regelingen weer hogere kosten met zich mee (bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen). Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Kiest u voor twee huisnummers? Zorg er dan voor dat de bewoner van de mantelzorgwoning op het eigen huisnummer staat ingeschreven bij de gemeente.