Zelfmanagement bij autisme

Een diagnose autisme wil niet zeggen dat u professionele behandeling en/of begeleiding nodig heeft. U kunt zelf veel dingen doen om inzicht te krijgen in uw manier van denken en leven, en hoe u zich verhoudt tot mensen in uw omgeving.

Voorbeelden van wat u zelf kunt doen:

  • Informatie zoeken en nieuwe inzichten opdoen
  • Contact hebben met ervaringsgenoten, ook wel lotgenoten genoemd;
  • Praten met familie, vrienden en anderen;
  • Apps of andere hulpmiddelen vinden voor bijvoorbeeld prikkelverwerking of structuur;
  • Uw activiteiten, gedrag of omgeving aanpassen.

Handige startpunten hiervoor zijn Autisme.nl en de Wegwijzer autisme.

Handreiking zelfmanagement

In Zoektocht naar jezelf vertellen 20 ervaringsdeskundige professionals over hoe zij zelf tegen autisme aankijken.

Samen met het boek is een handreiking zelfmanagement bij autisme uitgebracht met een brede inventarisatie van boeken, online bronnen, netwerken, organisaties en hulpmiddelen die de geïnterviewden waardevol vonden bij hun eigen zoektocht.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is uitleg over autisme en de gevolgen in het dagelijks leven vanuit een ggz-perspectief. Psycho-educatie bestaat voor mensen met autisme zelf, voor partners, ouders en broers en zussen. Veel GGZ-instellingen bieden psycho-educatie aan.

Vind een GGZ-instelling in uw regio op Zorgkaartnederland.nl.