Autisme kan veel impact hebben: thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd. De behoefte aan hulp of zorg verschilt van persoon tot persoon.

Autisme

Er zijn verschillende ideeën over wat autisme precies is, wat de oorzaak is en hoe ermee om te gaan.

De wisselende behoefte én de verschillende ideeën over autisme kunnen het lastig maken om passende hulp of zorg te vinden. Daarom krijgt autisme op Regelhulp extra aandacht. Het ministerie van VWS stimuleert daarnaast kennisdeling over nieuwe inzichten en nieuwe vormen van hulpverlening bij autisme, waarbij ervaringen van mensen met autisme zelf een grote rol spelen.