Autisme

Autisme komt veel voor. Het is bij ongeveer 1 op de 100 mensen vastgesteld, maar meer mensen hebben kenmerken van autisme.

Er zijn verschillende ideeën over wat autisme precies is, wat de oorzaak is en hoe ermee om te gaan. Autisme kan impact hebben op het hele leven: thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd. De behoefte aan hulp of zorg verschilt erg: van af en toe een goed gesprek tot hele intensieve zorg. Veel mensen met autisme hebben periodes behoefte aan intensievere hulp, en periodes (bijna) geen hulp nodig.  

De wisselende behoefte én de verschillende ideeën over autisme kunnen het lastig maken om passende hulp of zorg te vinden. Daarom krijgt autisme op Regelhulp extra aandacht. Het ministerie van VWS stimuleert daarnaast kennisdeling over nieuwe inzichten en nieuwe vormen van hulpverlening bij autisme, waarbij ervaringen van mensen met autisme zelf een grote rol spelen.