Mijn kind heeft autisme / is autistisch

Autisme heeft onder meer te maken het verwerken van informatie, met communicatie en het omgaan met veranderingen. Autisme kan zich op verschillende manieren uiten. Er zijn dan ook veel verschillen tussen kinderen met autisme onderling.

Over autisme

Autisme bij meisjes

Autisme uit zich bij meisjes vaak anders dan bij jongens, en wordt daardoor minder vaak herkend. Op Autismejongekind.nl vindt u een factsheet over de herkenning van autisme bij meisjes van 0-6 jaar.

Autisme en intelligentie

Bij kinderen met autisme die niet praten en - voor de omgeving - onbegrijpelijk gedrag vertonen, wordt vaak gedacht aan een verstandelijke beperking. Zeker als het kind laag scoort op een IQ-test of zich niet laat testen. Er kan dan echter sprake zijn van 'verborgen intelligentie'.

Zie ook: De impact van de IQ-test op kinderen met autisme

Autisme en eetproblemen

Autisme gaat vaak samen met eetproblemen. Meisjes met autisme zijn gevoeliger voor prikkels, zoals de smaak en structuur van eten. Soms voelen zij signalen van verzadiging, honger en dorst minder goed aan. Verder kan moeite met veranderingen leiden tot starre eetpatronen. Soms ontwikkelen deze meisjes een eetstoornis, zoals anorexia nervosa.

De gangbare behandeling sluit vaak niet aan bij meisjes met autisme. Het is belangrijk om rekening te houden met verhoogde gevoeligheid en eventuele problemen met sociale interactie.

Meer informatie vindt u op:

Autisme en migratie-achtergrond

Autisme lijkt in alle culturen even veel voor te komen. Toch wordt autisme niet altijd herkend of onderkend in andere culturen. Mogelijk omdat vaak wordt gedacht dat autisme altijd samengaat met een verstandelijke beperking.

Meer informatie over autisme en een migratie-achtergrond vindt u bij de NVA.

Omgaan met autisme

Psycho-educatie

U kunt als ouder psycho-educatie volgen over autisme. U krijgt uitleg over autisme en over de gevolgen in het dagelijks leven. Voor uw kind zelf en eventuele broers en zussen is er ook speciale voorlichting.  Veel GGZ-instellingen bieden psycho-educatie aan.

Vind een GGZ-instelling in uw regio op Zorgkaartnederland.nl.

Oudergroepen

Zoekt u contact met andere ouders van een kind met autisme? U vindt oudergroepen via:

Advies over het omgaan met autisme in uw gezin

Lees meer over omgaan met autisme in een gezin:

Hulpverlening bij autisme

Het kan lastig zijn om een kind met autisme te begrijpen en goed te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Dan kan hulp nodig zijn.

Het maakt veel uit of de hulpverlener autisme ziet als een psychiatrische stoornis, een stoornis in de informatieverwerking of als een vorm van ontwikkeling. U kunt met de hulpverlener bespreken hoe hij of zij autisme ziet.

Hoe kunt u hulp inschakelen?

Het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente kan u helpen. Voor psychische behandeling en/of medicijnen kunt u terecht bij de huisarts of jeugdpsychiater.

Standaarden voor autismezorg