Ik heb autisme

Autisme is een naam voor een aantal (gedrags)kenmerken en eigenschappen. Onder meer op het gebied van communicatie en informatieverwerking. Naast gezamenlijke kenmerken zijn er vooral veel verschillen tussen mensen met autisme.

Er zijn verschillende ideeën over wat autisme is

Het is moeilijk te zeggen wat autisme precies is. De ideeën over autisme veranderen in de loop van de tijd. Op dit moment bestaan er verschillende theorieën over autisme naast elkaar. Veel voorkomende visies zijn:

  • autisme is een psychische stoornis, die behandeld kan worden;
  • autisme is een ontwikkelingsachterstand;
  • autisme is een atypische ontwikkeling: het logische denken ontwikkelt zich sneller, maar het sociaal-emotionele inzicht langzamer dan bij leeftijdsgenoten
  • autisme is een manier van zijn, een persoonlijkheidsvorm.

Vanuit autisme bekeken geeft uitleg over verschillende visies op autisme.

Diagnose/classificatie

In het diagnosetraject wordt onder meer gekeken of uw gedrag en eigenschappen passen bij de criteria voor autisme. Die criteria staan in de DSM5, het classificatiesysteem van de psychiatrie. De criteria gaan over communicatie, gedrag, interesses en hoe u handelt.

Na de diagnose

De diagnose geeft inzicht in uw manier van denken, leven en informatieverwerking. Dit kan helpen om te bepalen wat u nodig heeft in uw leven. En hoe u zich verhoudt tot mensen in uw omgeving, die misschien andere verwachtingen hebben dan u.

U kunt hier zelf mee aan de slag gaan: zelfmanagement. Of er (nu) niets mee doen. Het kan ook prettig zijn om professionele begeleiding te krijgen. Eventuele bijkomende (psychische) problemen kunnen in de ggz worden behandeld.

Handige informatie voor na de diagnose staat in de brochure Een diagnose autisme.... En dan?

Autist of persoon met autisme

Hebben we het over autisten, autistische mensen of mensen met autisme? De betekenis hangt samen met de eerder genoemde visies. Bij Vanuit autisme bekeken vindt u een artikel over taalgebruik rond autisme. Op Regelhulp.nl gebruiken we zowel autistisch als een persoon met autisme.

Autisme en intelligentie

Autisme kan samengaan met een verstandelijke beperking. Meer informatie over autisme en een verstandelijke beperking vindt u op de website van de NVA.

Bij mensen met autisme die niet praten en - voor de omgeving - onbegrijpelijk gedrag vertonen, wordt vaak gedacht aan een verstandelijke beperking. Zeker als die persoon laag scoort op een IQ-test of zich niet laat testen. Er kan dan echter sprake zijn van 'verborgen intelligentie'.

Zie ook: IQ-test en kinderen met autisme

Autisme bij vrouwen

Autisme uit zich bij vrouwen vaak anders dan bij mannen, en wordt daardoor minder vaak herkend. De laatste jaren lijkt er een inhaalslag gaande. Er komt meer kennis over autisme bij vrouwen en het wordt vaker herkend.

Eetstoornissen komen regelmatig voor bij meisjes en jonge vrouwen met autisme. Bij de behandeling is het belangrijk om rekening te houden met autisme.

Autisme en niet-westerse achtergrond

Autisme lijkt in alle culturen even veel voor te komen. Toch wordt autisme niet altijd herkend of onderkend in andere culturen. Meer informatie over autisme en een migratie-achtergrond vindt u bij de NVA.

Meer informatie en belangenbehartiging