Ondersteuning bij autisme

Heeft u behoefte aan hulp of zorg vanwege autisme? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

Hulp en zorg organiseren

Regelhulp geeft algemene informatie over zorg en ondersteuning. Die informatie is ook van belang voor hulp en zorg bij autisme. Zie hiervoor:

Extra aandachtspunten bij autisme

Kennis van autisme

Er zijn veel hulpverleners met kennis van autisme. Deze hulpverleners hebben altijd een bepaalde visie op autisme. Als die visie niet matcht met uw eigen ervaringen en behoeften, bestaat de kans op onbegrip  en/of conflicten. Het kan dan verhelderend zijn om te bespreken hoe u autisme ziet. 

Sommige mensen geven juist de voorkeur aan hulpverleners zonder specifieke kennis over autisme.

Behandeling of begeleiding?

Veel mensen komen na het diagnosetraject op een (lange) wachtlijst voor ggz-behandeling. Maar een flink deel van hen blijkt niet zozeer behoefte te hebben aan ggz-behandeling, maar aan begeleiding in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld begeleiding bij de huishoudelijke taken, de administratie, om contacten aan te gaan, enzovoort. U kunt zich hiervoor bij uw gemeente melden.

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding is een vorm van begeleiding die vaak goed past bij autisme. Een vaste begeleider is lange tijd betrokken, soms intensief en soms meer op de achtergrond. In de afgelopen jaren is levensloopbegeleiding bij autisme onderzocht in een pilot bij Vanuit autisme bekeken. Levensloopbegeleiding kan vergoed worden vanuit de Wmo. Vraag bij uw gemeente of dit voor u mogelijk is.

Meer dan één diagnose

Autisme kan samengaan met andere diagnosen. Bijvoorbeeld eetproblemen, psychosegevoeligheid, verslaving of andere problematiek. Voor zo'n combinatie is het vaak lastig om hulp te vinden. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u op weg helpen.

Niet-sprekende mensen met autisme

Een deel van de mensen met autisme spreekt niet of beperkt. Ondersteunde communicatie is dan een manier om informatie uit te wisselen.

Autisme en een verstandelijke beperking

Mensen met autisme en een verstandelijke beperking krijgen vaak zorg vanuit de gehandicaptenzorg. Ook in deze sector zijn verschillende visies op autisme. Vaak wordt de verstandelijke beperking voorop gesteld en het autisme als bijkomende problematiek gezien. De Nederlandse Vereniging voor Autisme pleit ervoor om het autisme altijd voorop te stellen vanwege de invloed op alle levensgebieden en de diepgaande invloed op de communicatie.

Ook mensen met een autisme en een verstandelijke beperking kunnen veel baat hebben bij ondersteunde communicatie.

Hulp vinden

Komt er u niet uit? Weet u niet bij welke instantie u moet zijn of welke regels gelden? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

Ervaringen delen

Het kan helpen om ervaringen met zorgverlening te delen. Bijvoorbeeld via:

Zorgstandaard