Gespecialiseerde cliëntondersteuning: metgezellen

Metgezellen (gespecialiseerde cliëntondersteuners) hebben veel kennis van specifieke groepen mensen met een zorgvraag.

Doen wat nodig is

Een Metgezel kan langer en intensiever betrokken zijn bij u en uw gezin. De metgezel kijkt naar álle levensgebieden en kan ook uw naasten helpen. Een metgezel doet wat nodig is, zolang als dat nodig is.

Vijf doelgroepen

Er zijn metgezellen voor 5 doelgroepen: 

  1. Mensen met zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen (ZEVMB). Hiervoor is het ZEVMB-paspoort nodig. 
  2. Mensen met grote problemen als gevolg van gediagnosticeerde niet-aangeboren hersenletsel.
  3. Mensen met een gediagnosteerde verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek die geen passende woonplek kunnen vinden.
  4. Mensen met een formele diagnose autisme en een Wlz-indicatie.
  5. Naasten van mensen met beperkingen en complexe problematiek die zelf behoefte hebben aan gespecialiseerde ondersteuning. Iemand in het gezin heeft (zicht op) een Wlz-indicatie of er is een kind met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).

Hulp bij het organiseren van zorg

De metgezel is zelf geen zorgverlener, maar helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren. De metgezel is onafhankelijk van zorgorganisaties.

Meer informatie

Voor meer informatie over metgezellen en aanmelding kunt u terecht op Jouwmetgezel.nl.