Gebarentolk en schrijftolk

Bij doofheid, slechthorendheid en doofblindheid kan een tolk de communicatie ondersteunen. Hoe is dit geregeld?

Tolk voor werk, school en privé

Een tolk ondersteunt de communicatie in allerlei situaties. In uw privéleven, op school en op het werk. Op de website Tolkcontact staat in welke situaties u een tolk inzetten.

De tolk bemoeit zich niet met de inhoud van een gesprek en heeft een zwijgplicht.

Soorten tolken

Er zijn gebarentolken en schrijftolken. Ook combinaties zijn mogelijk. Gebarentolken gebruiken Nederlandse gebarentaal of Nederlands ondersteund met gebaren.

Tolken voor doofblinden gebruiken bijvoorbeeld vierhandengebaren of vingerspellen-in-de-hand. 

Hoe regelt u dit?

Aanvraag tolkuren

U moet eerst een tolkvoorziening aanvragen bij UWV. UWV beoordeelt of u voor vergoeding in aanmerking komt. UWV behandelt alle soorten aanvragen: voor werk, school en privésituaties.

Aantal uren

Het aantal tolkuren verschilt per soort situatie (werk, school of privé). Zie hiervoor de informatie over vergoeding van tolkuren bij Tolkcontact.nl.

Rol van Tolkcontact

Tolkcontact brengt tolkgebruikers en tolken bij elkaar via het online systeem mijn.tolkcontact.nl. Tolkcontact verzorgt de administratie en zorgt ervoor dat de facturen worden betaald.

Zie ook de Veelgestelde vragen over een tolk inzetten op Tolkcontact.

Tolk vinden

Tolkcontact kan u in contact brengen met een tolk. U kunt ook direct zelf een tolk benaderen. De tolk regelt dan zelf de vergoeding via Tolkcontact.

U vindt gekwalificeerde tolken in het Tolkenregister.