Relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld

In ruim de helft van de gevallen van huiselijk geweld is er ook sprake van dierenmishandeling. Door de band tussen mens en dier kunnen huisdieren een doelwit worden van daders van huiselijk geweld. Huisdieren kunnen in die situatie worden gezien als slachtoffers van huiselijk geweld.

Dierenmishandeling en huiselijk geweld

Er bestaat een verband tussen mishandeling van dieren en mishandeling van mensen. Daders van ernstig huiselijk geweld maken zich vaak schuldig aan dierenmishandeling. Dat is bekend uit onderzoek onder vrouwen die vanwege geweld in een opvangcentrum zitten.

Meer dan de helft van deze vrouwen geeft aan dat de partner ook het huisdier mishandelde. En in een kwart van de gevallen begon de mishandeling bij het huisdier.

Een pleger van huiselijk geweld kan een huisdier lichamelijk mishandelen of als 'wapen' inzetten om iemand aan te vallen. Een huisdier kan ook gebruikt worden om iemand te bedreigen, manipuleren, controleren, vernederen, bang te maken of te dwingen in de relatie te blijven.

Tekenen van dierenmishandeling

Bepaalde signalen kunnen wijzen op dierenmishandeling of -verwaarlozing. Bijvoorbeeld als het huisdier:

  • Wonden op het lichaam heeft
  • Veel te mager of juist te dik is
  • Moeite heeft met zitten, liggen of gaan staan
  • Een onverzorgde vacht, te lange nagels en tanden heeft
  • Bang of schrikachtig lijkt bij de eigen verzorger
  • Overdreven agressief of juist heel teruggetrokken is

Ook een ruwe omgang met het dier kan duiden op dierenmishandeling.

Dierenmishandeling melden

Dierenmishandeling meldt via telefoonnummer 144. Dit telefoonnummer kunt u ook gebruiken als u een vraag heeft over een dier dat hulp nodig heeft. De medewerker kan u verbinden met de dichtstbijzijnde dierenambulance.

Op Politie.nl vindt u veelgestelde vragen over bellen met 144. 

Opvang voor huisdieren

Slachtoffers van huiselijk geweld zoeken soms geen hulp uit angst dat hun dier dan extra mishandeld wordt. Slachtoffers blijven dan in een onveilige thuissituatie totdat er een goede opvang is voor hun huisdier.

Het is daarom belangrijk hier ook een goede oplossing voor te zoeken. Meer informatie hierover vindt u op Mendoo.nl (Mens en dier samen naar herstel). 

Verwaarlozing

Dierenmishandeling gebeurt niet altijd bewust. Een deel van de mensen weet niet welke zorg hun dier nodig heeft. Verwaarlozing kan ook door geldgebrek ontstaan.

Vaak is de persoon zich niet bewust dat de zorg voor het dier anders moet. Uw dierenarts kan u adviseren welke zorg minimaal nodig is. Of kijk bij:

Meer informatie