Tussen mensen en andere dieren bestaan intensieve relaties. Zij hebben invloed op elkaars welzijn. Vaak positief, maar ook negatief.

Dieren in de zorg, en dierenwelzijn

Zo kunnen huisdieren medeslachtoffer zijn bij huiselijk geweld. Dieren worden ook ingezet in de zorg. Binnen het zorgsysteem hebben alleen assistentiehonden een plek. Andere vormen zijn niet gereguleerd vanuit de zorg.