Hulphond voor mensen met een beperking

Een hulphond (of assistentiehond) is getraind om mensen met een beperking te helpen in het dagelijks leven.

Assistentiehonden die door de zorgverzekering worden vergoed

  • ADL-hulphonden zijn getraind om praktische handelingen uit te voeren voor mensen met een lichamelijke beperking. Bijvoorbeeld de deur opendoen of iets oppakken en aan de persoon geven. ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen.
  • Signaalhonden zijn getraind om signalen te geven aan mensen met een auditieve beperking (doof of slechthorend). De hond geeft bijvoorbeeld een signaal als iemand aanbelt, of als een baby huilt.
  • Geleidehonden zijn getraind om mensen met een visuele beperking (blind of slechtziend) te helpen veilig buiten te lopen.

Voor vergoeding is een medische indicatie nodig van de zorgverzekeraar en een praktische indicatie van de hondenschool. De zorgverzekeraar kan de aanschafkosten vergoeden en een bijdrage doen voor de verzorging.

Andere assistentiehonden

Er worden ook honden getraind om mensen met psychiatrische aandoeningen (PTSS), epilepsie, autisme of diabetesbij te staan. Het gebruik van deze honden valt niet onder vergoeding van de zorgverzekering. Soms vergoeden gemeenten deze honden als maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn niet verplicht om deze honden te vergoeden, zij bepalen zelf of ze dat doen. Dit kunt u navragen bij het het Wmo-loket van uw gemeente.

Kwaliteit

Steeds meer hondenscholen trainen hulphonden. Op dit moment zijn er geen landelijke richtlijnen voor de kwaliteit. Wel wordt gewerkt aan Europese normen voor hulphonden.

Dierenwelzijn

De laatste jaren groeit de aandacht voor dierenwelzijn. De Raad voor Dieraangelegenheden geeft in het rapport Dierbare hulpverleners aan dat de inzet van dieren in de zorg risico op welzijnsproblemen voor de dieren met zich meebrengt.

De verwachting van de inzet van dieren in de zorg is vaak hoog. Dieren zijn echter geen behandelaren of therapeuten. Ook hoort de verantwoordelijkheid van dag en nacht toezicht in situaties waarin snel hulp nodig kan zijn, niet bij een dier te liggen. 

(Technologische) alternatieven

Technologische innovaties kunnen een goed alternatief zijn voor het gebruik van assistentiehonden. Enkele voorbeelden: