Eén gezin, één plan

Bij gezinnen zijn soms veel hulpverleners betrokken. Om te voorkomen dat zij langs elkaar heen werken, wordt één gezamenlijk plan gemaakt.

In het plan staat:

  • Wat gaat er al goed
  • Welke problemen zijn er en welke zijn het belangrijkst
  • Wat kunnen de gezinsleden en hun netwerk zelf
  • Waarbij heeft het gezin ondersteuning nodig van instanties of professionals
  • Concrete doelen en acties voor alle betrokkenen

Integraal plan

Het plan is integraal; dat wil zeggen: het gaat over verschillende levensgebieden. Zoals opvoeding, inkomen, werk, school, eventuele schulden, eventueel verslavingsproblematiek, gezondheidsproblemen enzovoort. De doelen van het gezin zijn het uitgangspunt.

Wie maakt het plan?

De regisseur - meestal de hulpverlener die het meest betrokken is bij het gezin - maakt het plan samen met het gezin. Dat is een verschil met het familiegroepsplan, dat door het gezin zelf wordt gemaakt.

Het gezinsplan is lang niet altijd een vervanging van de plannen van de verschillende betrokken hulpverleners. Het vormt een soort ‘raamplan’. Alle betrokken hulpverleners houden ruimte om hun eigen plan te maken. Die plannen zijn dan wel afgestemd op de gezamenlijke doelen.

Moet iedereen zich aan het plan houden?

Het plan is bindend voor alle betrokken partijen. De gezinsleden, de betrokken mensen uit het netwerk van het gezin en de betrokken hulpverleners vormen één team dat het plan gezamenlijk uitvoeren. Het gezin is eigenaar van het plan.

Hulpmiddel om het plan te maken

Een hulpmiddel hierbij is Samen1Plan.nl. Hierin kunnen de gezinsleden en alle andere betrokkenen samen werken en de voortgang bijhouden.