Gezinsproblemen aanpakken met een familiegroepsplan

Wilt u onderzoeken welke problemen er in uw gezin zijn? En wie welke hulp nodig heeft? Maak dan een familiegroepsplan.

Wat is een familiegroepsplan?

In een familiegroepsplan beschrijft u een vraag of een probleem. Bijvoorbeeld iets wat te maken heeft met opvoeden. Daarbij beschrijft u wat u zelf kunt doen en wat u met hulp van anderen kunt doen om het probleem aan te pakken. Ouders kunnen een plan samen met familie, vrienden en anderen maken. U bepaalt zelf hoe het plan eruit ziet.

Hulp bij het maken van het plan

Vindt u het lastig om een plan te schrijven? U kunt hulp krijgen.

Ook uw gemeente kan u helpen bij het schrijven van het plan.

Wanneer is een familiegroepsplan mogelijk?

Een jeugdige kan om allerlei redenen hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij opgroei- en opvoedproblemen, zorg vanwege een beperking of psychische behandeling. De familie en het sociale netwerk krijgen in die situaties eerst de gelegenheid om samen een plan voor de hulpverlening te maken. Dit geldt ook als het kind of de jongere te maken heeft met jeugdbescherming. De ouders moeten dan wel het ouderlijk gezag hebben over hun kind.

Waarom is een familiegroepsplan belangrijk?

Een familiegroepsplan geeft familie en het sociale netwerk meer verantwoordelijkheid en meer controle. Mensen in het sociale netwerk zijn overigens niet altijd familie; het is ook mogelijk bijvoorbeeld een leraar, bevriende buur of wijkteam te betrekken.

Wat staat er in het plan?

In het plan kan zowel hulp uit het eigen netwerk als professionele hulp beschreven worden.

Lees meer over:

Is een familiegroepsplan verplicht?

Directbetrokkenen hebben het recht om zelf een plan te maken, maar het is geen plicht. Als zij geen plan maken, zal de professionele hulpverlening een plan maken.