Opvoedondersteuning

Opvoeden gaat lang niet altijd vanzelf. U kunt hierbij hulp krijgen, van advies bij praktische vragen tot intensieve ondersteuning thuis.

Waar kunt u terecht met vragen over opvoeding?

U kunt bij de volgende organisaties terecht met uw vragen:

 • Opvoeden.nl: informatie over de ontwikkeling van kinderen.
 • Een centrum voor jeugdhulp of een wijkteam in uw buurt.
 • Welzijnsinstellingen en maatschappelijk werk.
 • Een pedagoog.
 • Lokale organisaties zoals het Opvoedbureau, het Steunpunt Opvoeding en de Opvoedwinkel.

Lees meer over opvoedadvies (Kopopouders.nl).

Hulp van vrijwilligers en van andere ouders

Het is niet altijd nodig om professionele hulp in te schakelen. Ervaringen van andere ouders en/of vrijwilligers zijn vaak heel helpend. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij:

 • Home-start
  Programma voor ouders met een kind tot 7 jaar. Doel is uw zelfvertrouwen te vergroten en uw sociale relaties te versterken.
 • Moeders informeren moeders (MIM)
  Ondersteuning en voorlichting voor moeders die hun eerste kind hebben gekregen. Met speciale aandacht voor ouders met een migratieachtergrond, ouders met een klein sociaal netwerk en tienermoeders.

Vragen over opvoeding van een kind met een beperking

Voor advies over het opvoeden van kinderen met een beperking kunt u ook terecht bij de volgende organisaties:

 • Het zorg- en adviesteam van de school van uw kind.
 • MEE (Mee.nl): als uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft.
 • Balans (Balansdigitaal.nl): bij leerproblemen ADHD en/of autisme.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji.nl): voor opvoedadvies, oudercursussen, huisbezoeken en video hometraining.

Hulp bij zwaardere problemen

Organisatie voor jeugd- en opvoedhulp

Op Jeugdzorgnederland.nl vindt u een overzicht van organisaties voor jeugd- en opvoedhulp.

Integrale vroeghulp

Integrale vroeghulp is er voor kinderen tussen 0 en 7 jaar. Deze hulp is bedoeld voor kinderen die zich anders (lijken te) ontwikkelen dan leeftijdsgenoten.

Psychische hulp

De opvoeding van kinderen met een psychische diagnose, zoals ADHD, autisme of een angststoornis, kan speciale kennis vragen. U vindt meer informatie bij het onderwerp Jeugd met een psychische diagnose.

Als u denkt dat psychische hulp nodig is, kunt u contact opnemen met uw gemeente of uw huisarts voor een verwijzing naar de jeugd-ggz.

Vergoeding van opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning valt meestal onder jeugdhulp. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Opvoeden.nl. U vindt daar informatie over opvoedingsondersteuning per levensfase van het kind.

Goed om te weten

Heeft u andere opvoedondersteuning dan uw gemeente standaard aanbiedt? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp aanvragen.

Opvoedhulp voor kinderen met Wlz-zorg

Jeugdigen met een indicatie voor Wlz-zorg krijgen in principe alle zorg vanuit de Wlz. Maar zo nodig kan een jeugdige met Wlz-zorg ook een voorziening op grond van de Jeugdwet krijgen. De Jeugdwet sluit dat niet uit.

De gemeente is bij hen alleen verantwoordelijk voor noodzakelijke ondersteuning, hulp en zorg die het kind niet vanuit de Wlz kan krijgen. Dit kan aan de orde zijn bij opvoed- en opgroeiondersteuning.

Dit geldt ook voor een bijdrage in de kosten voor pleegzorg.