Gezinsbegeleiding

Een gezinsbegeleider of gezinscoach komt bij u thuis en helpt u in het dagelijks leven met uw gezin. Bijvoorbeeld bij problemen in de opvoeding, huisvesting, financiën en/of persoonlijke relaties.

Wat doet een gezinsbegeleider?

Een gezinsbegeleider kan helpen bij alle problemen in het dagelijks leven. U krijgt bijvoorbeeld:

  • adviezen om zelfstandiger te worden;
  • praktische tips bij zaken als de administratie, plannen en organiseren, vriendschappen maken en onderhouden;
  • ondersteuning bij de opvoeding van uw kinderen.

Speciale vormen van gezinsbegeleiding

Video-hometraining

De begeleider kan video-opnames maken, bijvoorbeeld om samen te kunnen zien hoe de opvoeding gaat.

Intensieve gezinsbegeleiding

Intensieve gezinsbegeleiding is mogelijk als gewone gezinsbegeleiding of opvoedondersteuning niet voldoende is. Bijvoorbeeld als uw kind een een beperking of psychische aandoening heeft.

  • Een gezinsbegeleider helpt bij het huishouden, de zorg voor het gezin en de opvoeding.
  • U leert nieuwe vaardigheden voor het opvoeden en communiceren met uw kinderen.

Vergoeding van gezinsbegeleiding

  • Uw gemeente kan thuisbegeleiding vergoeden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet.
  • Voor thuisbegeleiding vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage.

Vraag uw gemeente om meer informatie.

Andere hulp