Hulp of zorg van een vrijwilliger

Heeft u hulp nodig vanwege een ziekte of beperking, of vanwege hoge leeftijd? Naast professionele hulp is vaak ook hulp of zorg van een vrijwilliger mogelijk.

Welke hulp kan een vrijwilliger geven?

Praktische hulp

Vaak gaat het om praktische hulp, zoals klusjes in huis of helpen bij het invullen van formulieren.

Gezelschap

Vrijwilligers kunnen ook gezelschap bieden of met u op stap gaan. Vaak wordt dit een buddy of een maatje genoemd.

Buurthulp

Bij buurthulp helpt u elkaar over en weer. Uw buurvrouw brengt bijvoorbeeld boodschappen voor u mee. En u helpt de kinderen van de buurvrouw met hun huiswerk.

Bezoek aan arts of zorgverlener

Een vrijwilliger kan ook ondersteunen als u naar een arts of een andere zorgverlener gaat. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De voorbereiding. Welke papieren moeten mee en hoe laat moet u vertrekken?
  • Het vervoer.
  • De weg vinden in het ziekenhuis.
  • De wachttijd (samen koffie drinken).
  • Het gesprek met de zorgverlener.
  • Thuis nog even napraten.

Persoonlijke verzorging

Een vrijwilliger kan ook helpen bij persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld bij het opstaan en aankleden. Lees meer over vrijwilligerszorg.

Medische zorg

Soms bieden vrijwilligers ook medische zorg. Hierbij zijn enkele aandachtspunten:

  • Professionele zorgverleners houden zich aan wettelijke regels voor medische handelingen. Actiz.nl - de organisatie van zorgondernemers – adviseert vrijwilligers om zich ook hieraan te houden. De vrijwilliger moet dan dus kennis hebben van medische zorg, en zich houden aan de aanwijzingen van een arts.
  • Een vrijwilliger die werkt voor een zorginstelling mag niet het werk van een professionele zorgverlener uitvoeren. Een vrijwilliger kan alleen taken uitvoeren waar de organisatie niet voor betaalt.

Zorg in de laatste levensfase

In de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte is vaak veel zorg nodig. Vrijwilligers kunnen daarin ook een rol spelen. Informatie hierover vindt u bij VPTZ Nederland.

Uw privacy

Een vrijwilliger moet uw privacy respecteren. Dat geldt voor alles wat u in uw privéleven doet. En vooral als het gaat om uw gezondheid. U beslist zelf wat u met de vrijwilliger deelt. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat vrijwilliger met u meegaat naar het ziekenhuis, maar in de wachtkamer blijft als u bij de arts bent.

Hoe vindt u een vrijwilliger?

Via een vrijwilligersorganisatie

Veel vrijwilligers werken via een vrijwilligersorganisatie. Deze organisatie kijkt welke vrijwilliger goed past bij degene voor wie u zorgt. De organisatie controleert ook of de vrijwilliger betrouwbaar is. U vindt adressen via:

Via internet

Niet alle vrijwilligers zijn aangesloten bij een organisatie. Er zijn steeds meer websites waar vrijwilligers in contact komen met mensen die hulp nodig hebben. Bekende sites zijn:

Een buddy of maatje vinden

Van een maatje of buddy krijgt u gezelligheid, aandacht en hulp. Vind een maatje of buddy via:

Buurthulp vinden

Steeds meer buurten hebben een website of app voor uw telefoon waarop mensen hulp kunnen vragen en aanbieden. Vraag uw gemeente het het wijkcentrum in uw buurt om meer informatie.

Verschil tussen een vrijwilliger en een mantelzorger

Een vrijwilliger bepaalt zelf of hij of zij wil helpen. Vrijwilligers werken in opdracht van een organisatie.

Met een mantelzorger heeft u een persoonlijke band, vaak een familieband. U bent bijvoorbeeld familie van elkaar. of naaste direct hulp nodig heeft.

Goed om te weten

Informatie voor professionals

Kijk op het kennisplein Zorg voor beter voor meer informatie over vrijwilligerszorg.