Hulpmiddelen bij communicatie

Er bestaan vele hulpmiddelen die ondersteunen bij de communicatie. Hier gaat het om hulpmiddelen bij een visuele beperking, een auditieve beperking of spraakproblemen.

Visuele beperking

Op de Hulpmiddelenwijzer vindt u een overzicht van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking (blind of slechtziend).

Hulpmiddelen voor mensen die blind of slechtziend zijn

Auditieve beperking

Op de Hulpmiddelenwijzer vindt u een overzicht van hulpmiddelen voor mensen met een auditieve beperking (doof of slechthorend).

Hulpmiddelen voor mensen die doof of slechthorend zijn

Doofblind

DB-connect is een landelijk informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien (doofblindheid).

Communicatie bij doofblindheid

Spraakproblemen

Ondersteunde communicatie omvat alle vormen van communicatie voor mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken.

Ondersteunde communicatie