Hulpmiddelen bij het lopen

Heeft u moeite met lopen? Er zijn verschillende hulpmiddelen die u kunnen ondersteunen bij het lopen. Denk aan krukken, een rollator of orthopedische schoenen.

Loophulpmiddel kiezen

Deze mensen kunnen u helpen een geschikt loophulpmiddel te kiezen:

  • uw huisarts
  • een ergotherapeut
  • patiënten- en belangenorganisaties
  • een adviseur bij een thuiszorgwinkel
  • een revalidatiearts

Informatie over loophulpmiddelen

Op Hulpmiddelenwijzer.nl vindt u uitgebreide informatie over deze loophulpmiddelen:

Vergoeding van loophulpmiddelen

De meeste loophulpmiddelen worden niet vergoed. Zoals een rollator, krukken of een drempelhulp. Een trippelstoel kan wel (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit de zorgverzekering. En sommige zorgverzekeraars bieden korting op krukken. Kijk hiervoor in de polis van uw zorgverzekering. Kunt u deze hulpmiddelen niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand (Rijksoverheid). Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Orthopedische schoenen

Orthopedisch schoeisel zijn aangepaste schoenen die de voet extra ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de Hulpmiddelenwijzer.

Vergoeding van orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt een eigen bijdrage. Kijk in de polis van uw zorgverzekering voor meer informatie.

Orthopedische schoenen voor werk of school

Zijn de schoenen nodig voor werk of school? Dan kunt u bij UWV een vergoeding aanvragen.

Let op: UWV vergoedt geen voorzieningen in het speciaal onderwijs. Zijn de orthopedische schoenen nodig voor bijvoorbeeld een stage vanuit het speciaal onderwijs? Dan geldt het volgende:

  • U kunt een 'bijzondere zorgvraag' indienen bij de zorgverkeraar.
  • Wordt deze aanvraag afgewezen? Dan kunt u de gemeente vragen de schoenen te vergoeden op grond van de Wmo of vanuit de bijzondere bijstand.

Vallen voorkomen

Lees ook tips om te voorkomen dat u valt.

Rolstoel of scootmobiel

Wanneer u (bijna) niet meer kunt lopen kan een rolstoel of scootmobiel een oplossing zijn.