Hulpmiddelen voor medische zorg thuis

Mensen die ziek zijn kunnen zelf thuis met hulpmiddelen (een deel van de) controles en behandelingen uitvoeren. Bijvoorbeeld bij diabetes, nierziekten, bloedstollingsziekten of bij huidproblemen (zoals doorligplekken).

Welke hulpmiddelen voor medische zorg thuis zijn er?

Enkele voorbeelden zijn:

 • hulpmiddelen om medicijnen toe te dienen (infuuspompen, injectiespuiten).
 • diabeteshulpmiddelen, zoals bloedafnameapparatuur en een bloedglucosetestmeter.
 • apparatuur voor thuisdialyse voor mensen met een nierziekte. Dat kan gaan om hemodialyse of om peritoneaal dialyse.
 • meetapparatuur om de stollingstijden van het bloed te meten. Deze metingen kunnen ook bij de Trombosedienst plaatsvinden. Mensen die langere tijd ziek zijn of die door hun werk niet naar de Trombosedienst kunnen, komen in aanmerking voor meetapparatuur thuis.
 • hulpmiddelen voor beademing.
 • hulpmiddelen om drukplekken te voorkomen.

Verzorgings- en verbandmiddelen

Hulpmiddelen voor verzorging en verbandmiddelen zijn bijvoorbeeld:

 • katheters
 • spoelapparatuur
 • stomavoorzieningen
 • incontinentiemateriaal
 • middelen die de huid beschermen

Bij deze hulpmiddelen horen vaak nog extra middelen. Bijvoorbeeld desinfectiemateriaal, opvangzakjes, verbindingsstukken, opvulmaterialen en reinigingsgaasjes.

Vergoeding

Hulpmiddelen voor medische verzorging thuis worden over het algemeen vergoed via het basispakket van de zorgverzekering. In uw verzekeringspolis staat welke voorwaarden gelden, wat u vergoed krijgt en hoe u het beste een hulpmiddel kunt aanvragen. U vindt daar ook informatie over vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel en over het aantal hulpmiddelen dat u in een bepaalde periode kunt krijgen.