Hulpmiddelen voor medische zorg thuis

Mensen die ziek zijn kunnen zelf thuis met hulpmiddelen (een deel van de) controles en behandelingen uitvoeren. Bijvoorbeeld bij diabetes, nierziekten, bloedstollingsziekten of bij huidproblemen (zoals doorligplekken).

Welke hulpmiddelen voor medische zorg thuis zijn er?

Enkele voorbeelden zijn:

  • Hulpmiddelen om medicijnen toe te dienen
  • Bloedafnameapparatuur en bloedglucosetestmeter
  • Dialyse apparatuur
  • Stollingsmeters
  • Hulpmiddelen voor beademing

Verzorgings- en verbandmiddelen

Hulpmiddelen voor verzorging en verbandmiddelen zijn bijvoorbeeld:

  • katheters
  • spoelapparatuur
  • stomavoorzieningen
  • incontinentiemateriaal
  • middelen die de huid beschermen

Bij deze hulpmiddelen horen vaak nog extra middelen. Bijvoorbeeld desinfectiemateriaal, opvangzakjes, verbindingsstukken, opvulmaterialen en reinigingsgaasjes.

Vergoeding

Hulpmiddelen voor medische verzorging thuis worden over het algemeen vergoed via het basispakket van de zorgverzekering. Op de website van het Zorginstituut wordt uitgelegd welke hulpmiddelen worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Bekijk uw verzekeringspolis voor de voorwaarden, de vergoedingen en hoe u een hulpmiddel aanvraagt. U vindt daar ook informatie over vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel en over het aantal hulpmiddelen dat u in een bepaalde periode kunt krijgen. 

Let op: Wilt u zelf een hulpmiddel aanschaffen en de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar? Vraag dan eerst toestemming aan uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vraagt meestal eerst om advies bij de arts die u behandelt.