Jeugdreclassering

Heeft uw kind iets gedaan dat strafbaar is? En heeft uw kind daardoor een proces verbaal gekregen van de politie of van de leerplichtambtenaar? Dan krijgt uw kind jeugdreclassering. Of een Halt-straf.

Wat is jeugdreclassering?

  • Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces verbaal hebben gehad. De bedoeling is om ze op het rechte pad te brengen en te houden. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
  • Alleen kinderrechters, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering verplichten.
  • Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uitvoeren.
  • Alleen gecertificeerde instellingen (Jeugdzorgnederland.nl) mogen jeugdreclassering uitvoeren.

Wat gebeurt als er jeugdreclassering is opgelegd?

  • Jongeren krijgen een persoonlijk begeleidingsplan om nieuwe fouten te voorkomen.
  • Begeleiding is bijvoorbeeld: een GGZ-behandeling, training, hulp van een jongerencoach.
  • De gemeente weet wel dát uw kind is veroordeeld. Maar niet wát uw kind heeft gedaan.
  • De gemeente weet de naam van uw kind en hoe lang de begeleiding door de jeugdreclassering duurt.

Kind wordt 18 jaar

Wordt uw kind 18 jaar en loopt de jeugdreclassering nog? Dan kan de jeugdreclassering de begeleiding blijven uitvoeren tot de einddatum van de reclassering. Of de begeleiding overdragen aan de volwassenen-reclassering.

  • Vraag de jeugdreclasseerder van uw kind om meer informatie.
  • Jongeren tussen de 18 en 23 jaar kunnen ook jeugdreclassering opgelegd krijgen. Ook dan is de gemeente verantwoordelijk voor de juiste begeleiding.

Wat is Halt-straf?

Een Halt-straf is een leerstraf of werkstraf. Dat krijgt een kind alleen als de overtreding niet te ernstig is. Bijvoorbeeld bij eenvoudige vernielingen (en graffiti). Of - poging tot - diefstal en schoolverzuim.

Meer informatie

Lees meer over jeugdreclassering.