Kindermisbruik of mishandeling

We hebben over over kindermisbruik of kindermishandeling bij slachtoffers tot 18 jaar. Kinderen zelf kunnen bellen naar de Kindertelefoon: 0800-0432. 

Denkt u dat een kind in uw omgeving misbruikt of mishandeld wordt? Probeer dan te helpen. 

Kindermishandeling herkennen

Kindermishandeling is soms moeilijk te zien. De gevolgen van lichamelijk geweld kunnen wel zichtbaar zijn. Maar er zijn ook andere vormen van kindermishandeling. Bijvoorbeeld:

 • seksueel misbruik
 • het uitschelden en ernstig pesten van een kind
 • geen aandacht geven aan een kind (verwaarlozen)
 • een kind niet verzorgen
 • een kind geweld laten zien. Bijvoorbeeld geweld tussen de ouders.

Op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl leest u waar u op kunt letten.

Wat kunt u doen?

Denkt u dat er iets ernstigs aan de hand is bij een kind thuis? Praat dan met het kind. Of met de ouders. Een onveilige thuissituatie of kindermishandeling komt vaak door onmacht. U kunt al helpen door te luisteren naar het kind. En te luisteren naar de problemen van het gezin.

Lees hoe u zelf in gesprek kunt gaan bij vermoedens van kindermishandeling (Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl) 

Is de situatie gevaarlijk? Neem contact op met Veilig Thuis: 0800 - 2000.
Is er sprake van acute dreiging of een gevaarlijke crisissituatie? Bel dan 112. 

Hulp in het gezin

De gemeente kan hulp in het gezin bieden Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de opvoeding, of om te leren anders om te gaan met het gedrag van het kind.

Hulp voor kinderen die mishandeld zijn

Jeugdhulp kan het kind helpen om nare ervaringen te verwerken. Voorbeelden van hulp zijn:

 • Uitleg over de thuissituatie. Huiselijk geweld kan voor veel verwarring zorgen. Door het uit te leggen begrijpt het kind beter wat er aan de hand is. Dit helpt het kind met het verwerken.
 • Een veiligheidsplan. Hiermee leren kinderen wat ze kunnen doen als er een dreigende situatie is.
 • Praten over geweld binnen het gezin. Dit zorgt ervoor dat het kind erover leert praten en weet dat die het niet geheim hoeft te houden.
 • Het kind leren omgaan met boosheid en andere emoties.
 • Het kind uitleggen wie hulp biedt bij problemen. En duidelijk maken dat de dader straf krijgt voor zijn of haar daden.
 • Het vergroten van het sociale netwerk van het kind buiten het gezin.

Hulp voor kinderen die geweld in het gezin zien

Soms zien kinderen geweld tussen ouders. Dit is te zien als een vorm van kindermishandeling. Het kan ernstige schade veroorzaken. Het leidt soms tot een posttraumatische stressstoornis waarbij nare ervaringen steeds terug komen in gedachten of in dromen. Hulp bestaat dan uit:

 • Gesprekken over de ervaringen van het kind.
 • Cognitieve gedragstherapie. Bij deze therapie onderzoekt een hulpverlener wat een kind denkt en hoe een kind denkt. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als het kind denkt dat hij of zij zelf schuldig is aan het geweld.
 • Speltherapie.
 • Gezinstherapie. Dit kan alleen als de ouder zelf geen dader is. De ouder moet ook genoeg steun kunnen geven.

Kindertelefoon

Kinderen tot 18 jaar kunnen zelf bellen naar de Kindertelefoon: 0800-0432.

Voor jongeren zijn er ook opties. Zo kunnen jongeren tussen de 18 en 25 jaar terecht bij de Alles oké? Supportlijn

Jeugdbescherming

De jeugdrechter kan zo nodig een maatregel voor jeugdbescherming opleggen. Bijvoorbeeld verplichte hulp bij het opvoeden. 

Meer informatie