Eetproblemen en eetstoornissen

Eetproblemen komen vooral voor bij meisjes in de puberleeftijd en bij jonge vrouwen. Maar ook jongens en mannen kunnen eetproblemen krijgen.

Onderstaande tekst is geschreven voor ouders/naasten van meisjes met een eetstoornis. De informatie is echter ook bruikbaar voor andere mensen met dezelfde problematiek.

Wat is een eetprobleem of eetstoornis?

Uw kind heeft een eetprobleem als eten - of niet eten - uw kind steeds meer bezig houdt. Een eetprobleem kan overgaan in een (ernstige) eetstoornis. 

Voorbeelden zijn:

  • Anorexia nervosa: veel te weinig eten;
  • Boulimia nervosa: veel eten en daarna overgeven;
  • Eetbuistoornis: eetbuien die steeds vaker terugkeren, zonder overgeven (ook 'binge eating' genoemd).
  • ARFID: angst of afkeer om bepaalde voeding te eten.

Lees meer over eetstoornissen:

Zelftest

Eetproblemen en autisme gaan vaak samen

Autisme gaat vaak samen met eetproblemen. Het autisme wordt echter niet altijd herkend. Dit is wel van belang omdat de gangbare behandeling van eetproblemen vaak niet aansluit bij meisjes met autisme. Zie voor meer informatie: Mijn kind heeft autisme.

Opvoedadvies

Voor adviezen bij het omgaan met eetstoornissen in de opvoeding kunt u kijken op Opvoeden.nl.

Hulp regelen

Vermoedt u een eetprobleem of eetstoornis bij uw kind? Vraag dan eerst uw huisarts om advies.

De huisarts kan zelf psychische hulp geven of uw kind doorverwijzen naar een jeugdpsychiater. De jeugdpsychiater onderzoekt dan wat er aan de hand is.

Behandeling van eetstoornissen

De behandeling bestaat uit voorlichting, opnieuw leren omgaan met eten en/of therapie, zoals cognitieve gedragstherapie (een nieuw denkpatroon aanleren). De reguliere behandelingen zijn gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen.

Gedwongen voeding moet zo veel mogelijk voorkomen worden (Richtlijn Voorkomen Dwangvoeding).

Online programma's

Verschillende ggz-centra en centra voor eetstoornissen hebben speciale online programma's (e-health) ontwikkeld. Vraag bij een ggz-centrum of e-health in het aanbod is opgenomen.

Hulpverlener vinden

De huisarts of een psycholoog met ervaring in eetstoornissen kan uw kind behandelen. Er zijn ook speciale centra voor de behandeling van eetstoornissen.

Wordt de hulp vergoed?

Psychische hulp voor jongeren onder de 18 jaar is een vorm van jeugdhulp. Uw gemeente vergoedt deze hulp. De huisarts of jeugdpsychiater kan doorverwijzen voor een psychische behandeling. Zie Jeugd-ggz voor meer informatie.

De eerste 3 uur dieetadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat zijn 4 tot 6 consulten. Tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Via een aanvullende verzekering kunt u vaak meer uren vergoed krijgen. Kijk in de polis van uw verzekering of uw kind hiervoor verzekerd is en wat de voorwaarden zijn.

Patiëntenorganisaties

Er zijn verschillende patiënten- en belangenorganisaties die zich bezig houden met eetstoornissen:

  • MIND, algemene patiëntenorganisatie voor mensen met psychische aandoeningen.
  • WEET, vereniging voor patiënten en naasten.
  • Stichting Kiem, gericht op vroegsignalering.

Zie ook

Advies van de Gezondheidsraad: Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen