Eetproblemen

Eetproblemen komen vooral voor bij meisjes in de puberleeftijd en bij jonge vrouwen. Maar ook jongens en mannen kunnen eetproblemen krijgen.

Deze tekst is geschreven voor ouders/naasten van meisjes met een eetstoornis. De informatie is ook bruikbaar voor andere patiënten.

Wat is een eetprobleem?

Uw kind heeft een eetprobleem als uw kind erg veel bezig is met (niet) eten. Een eetprobleem kan overgaan in een (ernstige) eetstoornis. Er zijn verschillende vormen.

  • Anorexia nervosa: niet of nauwelijks eten;
  • Boulimia nervosa: veel eten en daarna overgeven;
  • Eetbuistoornis: eetbuien zonder overgeven (ook 'binge eating' genoemd).
  • ARFID: angst of afkeer om bepaalde voeding te eten.

Informatie over eetstoornissen

Wat kunt u doen?

  • Vermoedt u dat uw kind een eetstoornis heeft? Kijk op First EET Kit wat u kunt doen.
  • Voor adviezen bij het omgaan met eetstoornissen in de opvoeding kunt u kijken op Opvoeden.nl.

Eetproblemen en autisme gaan vaak samen

Autisme gaat vaak samen met eetproblemen. Het autisme wordt echter niet altijd herkend. De gangbare behandeling van eetproblemen sluit vaak niet goed aan bij meisjes met autisme. Zie voor meer informatie: Mijn kind heeft autisme.

Hulp regelen

Vermoedt u een eetprobleem of eetstoornis bij uw kind? Vraag dan eerst uw huisarts om advies.

De huisarts kan zelf psychische hulp geven of uw kind doorverwijzen naar een jeugdpsychiater. De jeugdpsychiater onderzoekt dan wat er aan de hand is.

Behandeling van eetstoornissen

De behandeling bestaat uit voorlichting, opnieuw leren omgaan met eten en/of therapie, zoals cognitieve gedragstherapie (een nieuw denkpatroon aanleren). De reguliere behandelingen zijn gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen.

Gedwongen voeding moet zo veel mogelijk voorkomen worden (Richtlijn Voorkomen Dwangvoeding).

Online programma's

Verschillende ggz-centra en centra voor eetstoornissen hebben speciale online programma's (e-health) ontwikkeld. Vraag bij een ggz-centrum of e-health in het aanbod is opgenomen.

Hulpverlener vinden

De huisarts of een psycholoog met ervaring in eetstoornissen kan uw kind behandelen. Er zijn ook speciale centra voor de behandeling van eetstoornissen.

Vergoeding van behandeling

Ggz-behandeling

Behandeling van eetstoornissen voor jongeren onder de 18 jaar valt onder jeugdhulp. Uw gemeente vergoedt deze hulp. De huisarts of jeugdpsychiater kan doorverwijzen voor een psychische behandeling. Zie Jeugd-ggz voor meer informatie.

Diëtist

De eerste 3 uur dieetadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat zijn 4 tot 6 consulten. Tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Via een aanvullende verzekering kunt u vaak meer uren vergoed krijgen. Kijk in de polis van de zorgverzekering voor de voorwaarden.

Patiëntenorganisaties

Patiënten- en belangenorganisaties die zich bezig houden met eetstoornissen:

  • MIND, algemene patiëntenorganisatie voor mensen met psychische aandoeningen.
  • WEET, vereniging voor patiënten en naasten.
  • Stichting Kiem, gericht op vroegsignalering.

Zie ook

Advies van de Gezondheidsraad: Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen