Eetproblemen en eetstoornissen

Eetproblemen komen vooral voor bij meisjes in de puberleeftijd (10 - 18 jaar). En bij jonge vrouwen. Maar ook jongens en mannen kunnen eetproblemen krijgen.

Wat zijn eetproblemen en eetstoornissen?

Eetproblemen en stoornissen zijn afwijkingen van het normale eetgedrag. Een eetprobleem is wat minder zwaar dan een eetstoornis. Voorbeelden zijn:

  • Anorexia nervosa: veel te weinig eten;
  • Boulimia nervosa: veel eten en daarna overgeven;
  • Eetbuistoornis: eetbuien die steeds vaker terugkeren, zonder overgeven (ook 'binge eating' genoemd).

Lees meer:

Wat kunt u zelf regelen?

Merkt u dat iemand, bijvoorbeeld uw kind, overgeeft om gewicht kwijt te raken? Of dat ze zichzelf bijna uithongert? Vraag dan eerst uw huisarts om advies.

De huisarts kan zelf psychische hulp geven. De huisarts kan ook doorverwijzen naar een jeugdpsychiater. De jeugdpsychiater onderzoekt dan wat er aan de hand is.

Meer informatie:

Welke hulp kunt u inschakelen?

Iemand met een eetstoornis moet opnieuw leren omgaan met voedsel. En met zichzelf. De huisarts adviseert u over een mogelijke behandeling voor:

  • Anorexia nervosa: therapie voor het gezin in combinatie met advies over voeding en een gezond gewicht.
  • Boulimia nervosa en eetbuistoornis: cognitieve gedragstherapie voor jeugd of interpersoonlijke psychotherapie (therapie voor een betere relatie met andere mensen).

Lees meer over psychische hulp.

Vind adressen van centra voor eetstoornissen (Zorgkaartnederland.nl).

Online programma's

Verschillende ggz-centra en centra voor eetstoornissen hebben speciale online programma's (e-health) ontwikkeld. Check bij een ggz-centrum of e-health in het aanbod is opgenomen. Bij eetproblemen bestaan deze programma’s onder andere uit:

  • Online informatie en oefeningen.
  • Ondersteuning door een behandelaar via e-mail.
  • Een online eetdagboek waarin de diëtist tips en adviezen geeft over het eetgedrag.

Wordt de hulp vergoed?

Voor volwassenen vanaf 18 jaar valt psychische hulp onder de zorgverzekering. Lees meer over de toegang tot psychische hulp.

Psychische hulp voor jongeren onder de 18 jaar is een vorm van jeugdhulp. Uw gemeente vergoedt deze hulp. De huisarts of jeugdpsychiater kan doorverwijzen voor een psychische behandeling.

Vraag aan de ggz-instelling of uw zorgverzekeraar of e-health bij eetstoornissen voor uw kind wordt vergoed. Vaak wordt een online behandeling vergoed als de behandeling dezelfde inhoud en hetzelfde effect heeft als de gewone behandeling.