Eetproblemen

Eetproblemen komen vooral voor bij meisjes in de puberleeftijd en bij jonge vrouwen. Maar ook bij jongens, jonge mannen en anderen.

Eetproblemen en eetstoornissen

Er is sprake van een eetprobleem als (niet) eten het leven beheerst. Een eetprobleem kan overgaan in een (ernstige) eetstoornis. Daarvan zijn verschillende vormen.

  • Anorexia nervosa: niet of nauwelijks eten;
  • Boulimia nervosa: veel eten en daarna overgeven;
  • Eetbuistoornis: eetbuien zonder overgeven (ook 'binge eating' genoemd).
  • ARFID: angst of afkeer om bepaalde voeding te eten.

(Medische) informatie over eetstoornissen

Advies over opvoeding van kinderen met een eetstoornis

  • Kijk op First EET Kit als u vermoedt dat uw kind een eetstoornis heeft.
  • Opvoeden.nl geeft advies bij het omgaan met eetstoornissen in de opvoeding.

Eetproblemen gaan vaak samen met autisme

Autisme gaat vaak samen met eetproblemen. Het autisme wordt echter niet altijd herkend. De gangbare behandeling van eetproblemen sluit vaak niet goed aan bij meisjes en jonge vrouwen met autisme.

Zie voor meer informatie: Mijn kind heeft autisme.

Hulp regelen

Vermoedt u een eetprobleem of eetstoornis bij uw kind? Vraag dan eerst uw huisarts om advies.

De huisarts kan zelf psychische hulp geven of uw kind doorverwijzen naar een jeugdpsychiater. De jeugdpsychiater onderzoekt dan wat er aan de hand is.

Behandeling van eetstoornissen

De behandeling bestaat uit voorlichting, opnieuw leren omgaan met eten en/of therapie, zoals cognitieve gedragstherapie (een nieuw denkpatroon aanleren).

Online programma's

Verschillende ggz-centra en centra voor eetstoornissen hebben speciale online programma's (e-health) ontwikkeld. Vraag bij een ggz-centrum of e-health in het aanbod is opgenomen.

Hulpverlener vinden

De huisarts of een psycholoog met ervaring in eetstoornissen kan uw kind behandelen. Er zijn ook speciale centra voor de behandeling van eetstoornissen.

Vergoeding van behandeling

Ggz-behandeling

Behandeling van eetstoornissen voor jongeren onder de 18 jaar valt onder jeugdhulp. Uw gemeente vergoedt deze hulp. De huisarts of jeugdpsychiater kan doorverwijzen voor een psychische behandeling. Zie Jeugd-ggz voor meer informatie.

Diëtist

De eerste 3 uur dieetadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat zijn 4 tot 6 consulten. Tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Via een aanvullende verzekering kunt u vaak meer uren vergoed krijgen. Kijk in de polis van de zorgverzekering voor de voorwaarden.

Patiëntenorganisaties

Patiënten- en belangenorganisaties die zich bezig houden met eetstoornissen:

  • MIND, algemene patiëntenorganisatie voor mensen met psychische aandoeningen.
  • WEET, vereniging voor patiënten en naasten.
  • Stichting Kiem, gericht op vroegsignalering.

Zie ook

Advies van de Gezondheidsraad: Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen