Verslaving bij jongeren

Is uw kind verslaafd? Lees hoe u hulp vindt en regelt. En of u hulp kunt verplichten.

Wat is een verslaving?

Jongeren roken wel eens een joint of drinken alcohol. Dat is vaak uit nieuwsgierigheid. Het betekent niet direct dat ze verslaafd zijn.

Uw kind is verslaafd als het afhankelijk is van een gewoonte. Bijvoorbeeld van computerspelletjes spelen. Of van drugs gebruiken of alcohol drinken. Verslaving kan samenhangen met andere problemen op sociaal of emotioneel gebied.

Lees meer over:

Lees meer over jongeren en verschillende verslavingen op:

Online hulpprogramma's

Verschillende instellingen voor verslavingszorg bieden online programma’s met hulpverlening:

Verslavingszorg

Bij een ernstige verslaving kan uw kind hulp krijgen van een instelling voor verslavingszorg. Dat is een gespecialiseerde GGZ-instelling voor mensen met een verslaving.

Goed om te weten

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan is verslavingszorg een vorm van jeugdhulp. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Vraag daarom uw gemeente om meer informatie.

Uw kind kan een indicatie of verwijzing krijgen via de gemeente, de huisarts of een jeugdpsychiater.

Gedwongen hulp

  • Uw kind moet de hulp wel zelf willen. U kunt uw kind niet dwingen om hulp te krijgen.
  • Alleen als er sprake is van gevaar voor uw kind zelf of voor anderen, kan verplichte zorg aan de orde zijn.

Vergoeding van hulpverlening

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan is de hulp voor uw kind gratis.

Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan vergoedt de zorgverzekeraar mogelijk de kosten. U betaalt een eigen risico.