Kwijtschelding belastingen

Kwijtschelding belastingen betekent dat u een belastingaanslag - voor een deel - niet hoeft te betalen. Bijvoorbeeld een aanslag voor de inkomstenbelasting, gemeentelijke belasting of waterschapsbelasting.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding belastingen?

U kunt kwijtschelding krijgen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld:

  • U heeft geen geld om uw belastingaanslag helemaal of voor een deel te betalen.
  • U heeft geen spaargeld of ander vermogen.

De overheid beslist of u kwijtschelding krijgt. Hierbij wordt gelet op bijvoorbeeld de hoogte van uw inkomen, wat iemand bezit (zoals een auto) en uw woonkosten.

Waar kan ik kwijtschelding aanvragen?

Vraag de kwijtschelding aan bij de instantie waarvan u de aanslag krijgt:

Moet ik ieder jaar opnieuw kwijtschelding aanvragen?

Heeft u al een keer om kwijtschelding gevraagd? En gekozen voor automatische kwijtschelding? Dan wordt elk jaar automatisch berekend of u weer kwijtschelding krijgt.
Heeft u niet gekozen voor automatische kwijtschelding? Dan kunt u ieder jaar opnieuw om kwijtschelding vragen.

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.