Een ander laten beslissen over geld (bewindvoering)

Soms kunnen mensen hun geldzaken zelf niet goed regelen. Dan kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Deze persoon neemt dan beslissingen over geld voor de betrokkene.

Wat is bewindvoering?

De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen. De bewindvoerder maakt een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Bewind is een vorm van wettelijke vertegenwoordiging.

  • Bewind is mogelijk als u - een tijdje - zelf niet kunt beslissen over uw geldzaken. Bijvoorbeeld door een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.
  • Uw bewindvoerder moet toestemming geven voor alle uitgaven die u doet. De bewindvoerder moet daarover met u overleggen als dat kan.
  • De rechter besluit of iemand een bewindvoerder krijgt.
  • U geeft zelf aan wie uw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de bewindvoerder. Kan dat niet? Dan zijn er professionele bewindvoerders.

Hoe vraagt u bewind aan?

  • U kunt zelf bewind aanvragen.
  • Ouders kunnen bewind aanvragen voordat hun kind 18 jaar wordt en zelf geen besluiten kan nemen op het gebied van geld.
  • Ook andere familieleden kunnen bewindvoering aanvragen.

Lees meer over:

Hoeveel kost het aanvragen van bewind?

U betaalt griffierecht voor de behandeling van uw verzoek om bewindvoering. De overheid bepaalt de hoogte van het griffierecht. Die hoogte kan jaarlijks op 1 januari worden aangepast. De hoogte van het griffierecht hangt af van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

Lees meer over griffierechten (Rechtpraak.nl).

Wilt u weten hoeveel griffierechten u moet betalen? Maak dan een proefberekening (Rechtspraak.nl).

Andere vormen van vertegenwoordiging

  • Bij mentorschap neemt iemand beslissingen over uw zorg en gezondheid.
  • Bij curatele neemt iemand beslissingen over uw geldzaken én uw zorg en gezondheid.

Lees meer over: