Bewindvoering: iemand anders beslist over uw geld

Kunt u de gevolgen van beslissingen over uw geld niet goed overzien? Dan kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Bewind is een vorm van wettelijke vertegenwoordiging.

Wanneer is bewindvoering aan de orde?

Bewind is mogelijk als u zelf niet kunt beslissen over uw geldzaken. Dit kan tijdelijk of blijvend zijn. Bijvoorbeeld door een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.

Wat doet de bewindvoerder?

Deze persoon neemt dan beslissingen over uw uitgaven. U kunt (grotere) uitgaven alleen doen met toestemming van uw bewindvoerder. De bewindvoerder moet daarover met u overleggen als dat kan.

Wie kan bewindvoerder zijn?

U geeft zelf aan wie uw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de bewindvoerder. Kan dat niet? Dan zijn er professionele bewindvoerders.

Bewindvoering aanvragen

U kunt zelf bewind aanvragen. Ouders kunnen bewind aanvragen als hun kind vanaf 18 jaar zelf geen besluiten kan nemen op het gebied van geld.

Ook andere familieleden kunnen bewindvoering aanvragen.

Lees meer over:

Andere vormen van vertegenwoordiging

  • Bij mentorschap neemt iemand beslissingen over uw zorg en gezondheid.
  • Bij curatele neemt iemand beslissingen over uw geldzaken én uw zorg en gezondheid.

Lees meer over: