Leerlingen die vastlopen op school

Waar kunt u terecht als uw kind niet de juiste ondersteuning krijgt op school of als uw kind niet wordt toegelaten op de school van uw keuze?

Probeer er met de school uit te komen

Probeer eerst samen met de school tot een oplossing te komen. U kunt hierbij de Sprintkaart voor maatwerk bij thuiszitters gebruiken.

Onderwijsconsulent

Komt u er niet uit met de school? Dan kunt u een onderwijsconsulent benaderen. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met speciale behoeften. Zij kunnen adviseren en bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil in behandeling is genomen. U kunt kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Kijk hiervoor op de website Onderwijsconsulenten.nl.

Gedragswerk: voor leerlingen die thuis zitten

Gedragswerk is een project vanuit het ministerie van OCW voor betere samenwerking bij leerlingen die thuiszitten of voor wie dat dreigt. Doel is dat meer leerlingen het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben.

De partners van Gedragswerk werken samen met bijvoorbeeld onderwijs- en zorgprofessionals, ouders of verzorgers, gemeenten en provincies, aan oplossingen voor kinderen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen.

Alternatieven voor thuiszitters

Door het hele land ontstaan initiatieven voor jongeren die zijn vastgelopen op school en in de zorg. Op de lijst met thuiszittersinitiatieven kunt u kijken wat er in uw regio mogelijk is.

Procedures