Leerlingen die dreigen vast te lopen & 'thuiszitters'

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. In de praktijk lukt dat nog niet altijd. Lees hier wat u kunt doen als het niet goed gaat met uw kind op school, of als uw kind geen plek op een school heeft.

Wat kunt u doen als het niet goed gaat op school?

School en samenwerkingsverband

Probeer eerst samen met de school tot een oplossing te komen. U kunt hierbij de Sprintkaart gebruiken, een hulpmiddel bij het gesprek dat is ontwikkeld door ervaringsdeskundige ouders en professionals.

Komt u er met de school niet uit? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband waaronder de school valt. Elk samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt waar u terecht kunt. Op deze kaart vindt u de samenwerkingsverbanden in Nederland.

Onderwijs(zorg)consulent

Komt u er niet uit met de school? Dan kunt u een onderwijs(zorg)consulent benaderen. Dit zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met speciale behoeften. Zij kunnen adviseren en bemiddelen. U kunt gratis een beroep doen op een onderwijsconsulent. Kijk hiervoor op de website Onderwijsconsulenten.nl.

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs geeft advies aan alle ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Balans Advieslijn voor ouders

Vereniging Balans biedt een (gratis) advieslijn voor ouders aan. Vereniging Balans staat op voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer, of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding. De advieslijn wordt bemenst door ervaringsdeskundige ouders en/of professionals met veel (ervarings)kennis als het gaat om (dreigende) thuiszitters. 

Gedragswerk

Gedragswerk is een project vanuit het ministerie van OCW voor betere samenwerking bij leerlingen die thuiszitten of voor wie dat dreigt. Doel is dat meer leerlingen het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben.

Leer/ontwikkelplekken voor thuiszitters

Door het hele land ontstaan initiatieven voor jongeren die zijn vastgelopen op school en in de zorg. Soms vanuit onderwijs, zoals een ‘autismeklas’ of school voor hoogbegaafde kinderen. Soms vanuit de zorg, zoals ouderinitiatieven en jeugdhulpaanbieders die begeleiding en leren combineren. 

Sommige initiatieven zijn groot en landelijk, anderen kleiner en regionaal.

Op de lijst met thuiszittersinitiatieven kunt u kijken wat er in uw regio mogelijk is.

Klacht indienen

Kijk op Rijksoverheid.nl als u een klacht wilt indienen over school.

Rol van de Inspectie

Kijk op de website van de Onderwijsinspectie wat deze organisatie doet om schooluitval te voorkomen.

Meer weten?