Vervoer naar de school of opleidingsplek

Heeft u of uw kind aangepast vervoer nodig om naar school of te gaan? Dan vergoedt UWV misschien de kosten.

Wanneer wordt vervoer naar school of opleiding vergoed?

Soms betaalt UWV een vergoeding voor het vervoer naar de school of de opleiding. U kunt een vergoeding aanvragen voor vervoer in de volgende situaties:

  •     U (of uw kind) volgt regulier onderwijs en heeft daarvoor recht op studiefinanciering.
  •     U bent (of uw kind is) jonger dan 30 jaar en u of uw kind heeft geen recht meer op studiefinanciering.

‘Regulier onderwijs' is beroepsonderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs. UWV vergoedt geen vervoer naar speciaal onderwijs.

Vervoer naar basis- of voortgezet onderwijs

Vervoer naar het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs wordt niet door UWV vergoed. U kunt hiervoor bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen.

Wat is aangepast vervoer?

Voorbeelden van aangepast vervoer zijn:

  • een aangepaste fiets
  • een aanpassing van uw eigen auto, of het huren van een aangepaste auto
  • een gehandicaptenvoertuig, bijvoorbeeld scootmobiel of rolstoelgeschikte auto
  • gehandicaptenparkeerplaats bij uw opleidingsplek
  • een gehandicaptenvoertuig, zoals een scootmobiel of gehandicaptenauto

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

Informatie over de aanvraag vindt u op de website van UWV:

Let op

Koop niet alvast zelf een vervoersmiddel of regel niet alvast zelf bepaalde aanpassingen. U krijgt dan namelijk geen vergoeding.