Integrale vroeghulp

Maakt u zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind? Is uw kind jonger dan 8 jaar? Dan kan een team van deskundigen samen een oplossing zoeken. Dit heet integrale vroeghulp.

Hoe werkt integrale vroeghulp?

Een casemanager komt bij u thuis en verzamelt informatie over uw kind en uw gezinssituatie. Vervolgens bespreekt een team van deskundigen de situatie. Denk aan een arts, een gedragswetenschapper en een maatschappelijk werker.

Vaak is het mogelijk om als ouder bij deze bespreking zijn. Uw inbreng geeft een vollediger beeld van wat uw kind nodig heeft.

Bekijk een filmpje van het platform integrale vroeghulp (YouTube.com, 2:14 min).

Plan van aanpak

Het team maakt samen met u een plan van aanpak. In dit plan staat bijvoorbeeld wie uw kind kan helpen bij zijn ontwikkeling. Uw casemanager regelt hierbij alle hulp voor u.

Lees ervaringen van ouders op Integralevroeghulp.nl.

Hoe kunt u dit regelen?

U vindt integrale vroeghulp in uw regio op de website  Integralevroeghulp.nl.

U heeft hiervoor geen verwijzing van een (huis)arts nodig.

Psychisch onderzoek

Wilt u liever hulp vragen van een jeugdpsychiater of psycholoog? De huisarts of het jeugdteam/sociale wijkteam in uw gemeente kan u daarvoor doorverwijzen.

Vergoeding van integrale vroeghulp

U hoeft niet te betalen voor integrale vroeghulp. Integrale vroeghulp valt onder Jeugdhulp. Uw gemeente is verantwoordelijk voor Jeugdhulp.