Naschoolse dagbehandeling bij gedragsproblemen

Naschoolse dagbehandeling is er voor jongeren met gedragsproblemen. Uw kind krijgt begeleiding en u krijgt hulp bij het opvoeden. Bijvoorbeeld met persoonlijke gesprekken of begeleiding van een hulpverlener thuis.

Wat is naschoolse dagbehandeling?

  • Uw kind gaat na schooltijd naar een centrum voor naschoolse dagbehandeling. Uw kind blijft er tot na het eten (tot ongeveer 18.30 uur).
  • Uw kind zit in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd.
  • Er is vooral aandacht voor sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld voor spelen met andere kinderen.
  • De naschoolse dagbehandeling overlegt ook met de school van uw kind.

Welke hulp kan ik inschakelen?

De naschoolse dagbehandeling is gewoonlijk onderdeel van de voorzieningen voor jeugdhulp in uw gemeente. Heeft u hulp nodig vanwege gedragsproblemen bij uw kind? Dan kunt u zich aanmelden voor jeugdhulp bij uw gemeente. Lees meer over:

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.